FRÅGOR & SVAR

Hittar du inte svaret på din fråga?

[ivory-search id=”845″ title=”Default Search Form”]

Administration 

RB Ekonomi (f.d. Agenta Förvaltning) är föreningens ekonomiska förvaltare och har fullmakt för att sköta ekonomi och administration åt föreningen.

Maila kundtjanst@rbekonomi.se eller ring 010 – 175 71 00.

Jag behöver få ut Lägenhetsförteckning / Lägenhetsregistret / Lägenhetsutdrag
Det får du från vår ekonomiska förvaltare RB Ekonomi. Se kontaktuppgifter ovan.

Hur får jag uppgifter om föreningens pantsättning?
Det får du från vår ekonomiska förvaltare RB Ekonomi. Se kontaktuppgifter ovan.

Jag har frågor om utträde ut föreningen
Bäst hjälp får du från vår ekonomiska förvaltare RB Ekonomi. Se kontaktuppgifter ovan.

Vad har BRF Stjärnhusen för organisationsnummer?
769606-6930

Hur får jag rätt namn på tavlan i trapphuset?
Kontakta styrelsen på info@stjarnhusen.info

Vad har jag för lägenhetsnummer?
Sedan några år har även Skatteverket beslutat att numrera lägenheterna. Det betyder att det ibland kan finnas två olika lägenhetsnummer angivna. En lista över korrekta lägenhetsnummer finner du här.

Vad har föreningen för fastighetsbeteckning?
Akterspegeln 20 – Sjöbjörnsvägen 4-14
Akterspegeln 23 – Sjöbjörnsvägen 16-52

Nyckelfrågor

Jag behöver en tvättbricka, hur går jag till väga?
Kontakta styrelsen så hjälper vi dig. En ny tvättbricka kostar 250 kr.

Hur ordnar jag nya nycklar till lägenhet eller gemensamma utrymmen?
Föreningen har avtal med BB-gruppen för framställande av nycklar. Beställningar måste ske via styrelsen av säkerhetsskäl.

Avi och avgift

Föreningens avgiftshantering sköts av RB Ekonomi (f.d. Agenta Förvaltning). Om du saknar avi eller har andra problem med avgiften, kontakta RB Ekonomi så hjälper de dig.

Bygg och renovering

Jag vill renovera i min lägenhet, vad gäller avseende k-märkningen?
Stjärnhusen fick en blåklassad k-märkning i början av 2000-talet och detta innefattade även delar av interiören. Under 2017 togs ett vårdprogram fram gällande riktlinjer för invändigt och utvändigt underhåll och renovering. Länk till vårdprogrammet finns här. För bästa handläggning och hjälp är det bäst att kontakta styrelsen.

Man kan dock säga att generellt sett skall ändringar på k-märkta fastigheter göras i enlighet med k-märkningen alternativt vara möjliga att återställa. Till exempel betyder detta att man kan måla ytskikt eller byta golv utan tillstånd.

Jag önskar renovera mitt badrum, vad ska jag tänka på?
Det är krav att personen som utför renoveringen har våtrumsbehörighet. Alla större renoveringar skall alltid anmälas till styrelsen.

Vad är det för material i väggarna?
Väggarna mot trapphus och grannlägenheter i kök, badrum och i vissa lägenheters vardagsrum är av betong och kräver borrhammare för att göra snygga hål. Tänk också på att man enligt gällande byggregler för våtrum inte får borra i badrumsväggarna utan att fackmannamässigt täta hålen med våtrumssilikon så att tätskiktet bibehålls.

Övriga mellanväggar består av s.k. slaggplattor, ett slags enklare lättbetong-material som var vanligt vid tiden då husen byggdes, och dessa kan man borra i med vanlig slagborrmaskin, men materialet är inte homogent, så stöter man på ett hårdare parti kan det uppstå en krater. Använd därför gärna borrhammare även här och använd också gärna en borr av en dimension mindre än den plugg ni tänkt använda. Ytterväggar är i lättbetong, där är det inte lika kritiskt.

Risk för asbest i golvmatta
Styrelsen har vid ett tillfälle uppmärksammats att det har förekommit asbest i en gammal matta vid samband med en renovering där den gamla mattan bröts up. För att undvika att komma i kontakt med asbest kan golv läggas på den befintliga mattan. Om ni ändå vill bryta upp mattan är det en bra idé att låta sakkunnig undersöka materialet inför arbetet. Asbest var ett vanligt förekommande byggmaterial när Stjärnhusen byggdes. Det är också helt ofarligt så länge det finns kvar i väggar och golv, risken tillkommer vid kontakt med asbets i samband med att materialet bryts upp.

Vad ska jag tänka på när jag byter köksfläkt?
Den spiskåpan som finns från stamrenoveringen 2001 innehåller ingen fläkt utan är till för att samla upp os och ånga och leda det till frånluftskanalen. All evakuering sker med hjälp av en centralfläkt på vinden i varje trapphus.

Du får därför på inga villkor montera en fläkt som är ansluten direkt till kanalen, då störs ventilationen hos dina grannar, din frånluft kan i värsta fall tränga ut i andra lägenheter. Det du får montera är en injusteringsbar spiskåpa som sedan måste injusteras till rätt luftmängd av en ventilationstekniker.

Går det bra att byta till en kolfilterfläkt?
Det går bra med en kolfilterfläkt, men då måste den vara friblåsande, d.v.s. den får inte anslutas till frånluftskanalen utan måste blåsa ut den filtrerade luften tillbaks till köket, så att inget övertryck uppstår i frånluftskanalen.  Dessutom måste en ny inställningsbar s.k. kontrollventil, som också skall injusteras, monteras i kanalanslutningen i väggen.

Jag vill installera en säkerhetsdörr, vad ska jag tänka på?
Information om standard för hur en säkerhetsdörr ska se ut och mer information hittar du under fliken Renovering.

Vad är det för fas i lägenheterna?
Det är 3-fas, 3x400v.

Kan jag installera en tvättmaskin i köket?
Vi avråder från att installera tvättmaskin i köken. På grund av konstruktion och vattenmängd är det betydligt mer riskfyllt med att installera en tvättmaskin än en diskmaskin, framförallt då vi inte har en brunn för avrinning i köken. En sådan installation måste även vara utförd av en behörig vvs-montör och kräver att det finns en vattenfelsbrytare för att den ska vara säker och godkänt i ett kök. 

Var kan jag förvara dörrar och annan inredning?
Med Stjärnhusens blåklassade k-märkning vilket innefattade delar av interiören finns det intresse att spara nedmonterade dörrar och andra interiörer. Varje medlem ansvarar för att själva spara och förvara dessa och överlämna vid flytt

Parkering

Hur ställer man sig i parkeringskön?
Kontakta styrelsen för att ställa dig i parkeringskön. Titta gärna på vår hemsida för att ta del av parkeringspolicyn.

Hur byter jag min nuvarande parkeringsplats till en annan?
Alla byten sker via styrelsen, mejla din förfrågan till oss.

Kan jag ladda min elbil i uttagen som finns vid vissa parkeringsplatser?
Nej, uttagen är avsedda för motorvärmare och saknar kapaciteten för att kunna ladda större batterier. Uttagen medger också endast begränsad tillslagstid, beroende på utetemperatur.

Timern på min motorvärmare går fel, kan jag åtgärda den?
Läs bruksanvisningen som du finner här. Försök göra en återställning och ställ in tiden och starttiden igen. Vid fortsatta problem, kontakta styrelsen.

Cykelrum

Var hittar jag cykelrummen?
Du hittar cykelförråden vid portarna 4, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 26, 34, 44 samt 48.

Är det tillåtet att förvara mopeder i cykelrummen?
Nej, på grund av brandskyddsregler är detta ej tillåtet.

TV och internet

Var finns mitt bredbandsuttag för Ownit?
De allra flesta uttag finns monterade högst upp i köksskåpet bredvid spisen.Anledningen till detta montage är att det när bredbandet installerades redan fanns förberedda tomrör för kablaget tillsammans med vattenrören till köket.

Hur får jag kanaler via digital-tv
Kontakta ComHem för hjälp.

Hur snabbt internet levererar Ownit?
250 Mbit per sekund både nedströms och uppströms till varje enskilt lägenhet.

Jag önskar beställa ett snabbare internet
Du kan ansluta ditt hushåll till 1000 Mbit/s uppströms och nedströms genom att teckna ett tilläggsavtal. Här hittar du mer information.

Övrigt

Namnändring på postbox och informationstavla
Det tar upp till 2 veckor innan namnändring på postbox och informationstavlan i entrén ändras i samband med tillträde av lägenhet. Vid uppdatering av namn i samband med namnbyte sker inte ändringen automatiskt, kontakta i så fall styrelsen.

Jag önskar hyra ut i andrahand, hur går jag till väga?
Se vår hemsida för information samt regler för andrahandsuthyrning. Där finner du även ansökningshandlingar och förslag på kontrakt.

Kan jag hyra ut min lägenhet via Airbnb eller andra liknande tjänster?
Att hyra ut sin lägenhet till olika personer för kortare perioder räknas inte som ett godtagbart skäl och godkänns ej.

Hur bokar jag gästlägenheten?
Bokning sker via kontakt med styrelsen. Bokningsregler samt tillvägagångssätt finner du på vår hemsida.

Är det tillåtet med husdjur i gästlägenheten?
Nej, då det är så många som nyttjar lägenheten vill vi undvika eventuella allergiska besvär.

Jag har problem med att min blandare läcker
Blandaren räknas till lägenhetens inre skick vilket lägenhetsinnehavaren ansvarar för. Driftia kan hjälpa till med detta men kostnaden kommer att belasta dig.

Jag saknar påsar till matåtervinning
Nya påsar fylls på enligt schema utav vår städfirma. Om det saknas, kontakta styrelsen så hjälper vi dig.

Jag behöver en hållare till påse för matåtervinning
Hållare tillhandahålls utav styrelsen, kontakta oss så hjälper vi dig.

Föremål jag ställt i trapphus eller källargången har försvunnit
Föremål som förvaras i trapphuse undanröjas regelbundet flyttas till tillhörande cykelrum.