Vanliga frågor - och svar


Nyckelfrågor

Jag behöver en tvättbricka, hur går jag till väga?
Kontakta styrelsen så hjälper vi dig. En ny tvättbricka kostar 250 kr.

 

Hur ordnar jag en ny lägenhetsnyckel?
Föreningen har avtal med Bysmeden (BB-gruppen) i Västberga. För kopiering av en ny nyckel, ta med legitimation och senaste avgiftsavi. Du behöver inte beställa i förväg. Den nya nyckeln betalas av dig direkt i butik.

 

Hur ordnar jag en ny nyckel till källaren?
Då källarnyckeln (HH-nyckeln) går till ett gemensamt utrymme kräver detta att styrelsen beställer nyckeln åt dig som du sen kan hämta ut. Kontakta styrelsen för hjälp. Den nya nyckeln betalas av dig direkt i butik.Administration 

För hjälp med information om föreningens pantsättning, utdrag ur lägenhetsförteckningen eller utträde ur föreningen ska du kontakta RB Ekonomi (f.d. Agenta Förvaltning) så hjälper de dig med det. De har fullmakt för att sköta detta åt föreningen.

 

Vad har BRF Stjärnhusen för organisationsnummer?
769606-6930

 

Hur får jag rätt namn på tavlan i trapphuset?
Kontakta styrelsen på info@stjarnhusen.info

 

Vad har jag för lägenhetsnummer?
Sedan några år har även Skatteverket beslutat att numrera lägenheterna. Det betyder att det ibland kan finnas två olika lägenhetsnummer angivna. En lista över korrekta lägenhetsnummer finner du här.

 

Vad har föreningen för fastighetsbeteckning?
Akterspegeln 20 - Sjöbjörnsvägen 4-14
Akterspegeln 23 - Sjöbjörnsvägen 16-52


Avifrågor 

Föreningens avgiftshantering sköts av RB Ekonomi (f.d. Agenta Förvaltning). Om du saknar avi eller har andra problem med avgiften, kontakta RB Ekonomi så hjälper de dig.


Bygg- och renoveringsfrågor

Jag vill renovera i min lägenhet, vad gäller avseende k-märkningen?
Stjärnhusen fick en blåklassad k-märkning i början av 2000-talet och detta innefattade även delar av interiören. Under 2017 togs ett vårdprogram fram gällande riktlinjer för invändigt och utvändigt underhåll och renovering. Länk till vårdprogrammet finns här. För bästa handläggning och hjälp är det bäst att kontakta styrelsen.

Man kan dock säga att generellt sett skall ändringar på k-märkta fastigheter göras i enlighet med k-märkningen alternativt vara möjliga att återställa. Till exempel betyder detta att man kan måla ytskikt eller byta golv utan tillstånd.

 

Jag önskar renovera mitt badrum, vad ska jag tänka på?
K-märkningen avser inte badrummen så det krävs inget godkännande från Stadsbyggnadskontoret eller Stadsmuseet. Däremot är det ett krav att man använder sig av personal med våtrumsbehörighet. Alla större renoveringar skall alltid anmälas till styrelsen.

 

Vad är det för material i väggarna?
Väggarna mot trapphus och grannlägenheter i kök, badrum och i vissa lägenheters vardagsrum är av betong och kräver borrhammare för att göra snygga hål. Tänk också på att man enligt gällande byggregler för våtrum inte får borra i badrumsväggarna utan att fackmannamässigt täta hålen med våtrumssilikon så att tätskiktet bibehålls.

Övriga mellanväggar består av s.k. slaggplattor, ett slags enklare lättbetongmaterial som var vanligt vid tiden då husen byggdes, och dessa kan man borra i med vanlig slagborrmaskin, men materialet är inte homogent, så stöter man på ett hårdare parti kan det uppstå en krater. Använd därför gärna borrhammare även här och använd också gärna en borr av en dimension mindre än den plugg ni tänkt använda. Ytterväggar är i lättbetong, där är det inte lika kritiskt.

  

Vad ska jag tänka på när jag byter köksfläkt?
Den spiskåpan som finns från stamrenoveringen 2001 innehåller ingen fläkt utan är till för att samla upp os och ånga och leda det till frånluftskanalen. All evakuering sker med hjälp av en central fläkt på vinden i varje trapphus.

Du får därför på inga villkor montera en fläkt som är ansluten direkt till kanalen, då störs ventilationen hos dina grannar, din frånluft kan i värsta fall tränga ut i andra lägenheter. Det du får montera är en injusteringsbar spiskåpa som sedan måste injusteras till rätt luftmängd av en ventilationstekniker.

 

Går det bra att byta till en kolfilterfläkt?
Det går bra med en kolfilterfläkt, men då måste den vara friblåsande, d.v.s. den får inte anslutas till frånluftskanalen utan måste blåsa ut den filtrerade luften tillbaks till köket, så att inget övertryck uppstår i frånluftskanalen.  Dessutom måste en ny inställningsbar s.k. kontrollventil, som också skall injusteras, monteras i kanalanslutningen i väggen.

Jag vill installera en säkerhetsdörr, vad ska jag tänka på?
Kraven som finns är följande: Utförande avseende brandklass och ljuddämpning enligt specifikation i typgodkännande som du finner här. Annat fabrikat godkänns givetvis också. Ytskikt skall likna furu, fanér eller massivt, samt nyckeltuben skall återmonteras. Styrelsen kan inte rekommendera någon särskild firma, då prisbilden visat sig variera på senare tid. Den firma som monterade ett stort antal dörrar i samband med en renovering för 14 år sedan är Stockholms Inbrottsskydd AB.


Vad är det för fas i lägenheterna?
Det är 3-fas, 3x400v.Parkering

Jag vill ställa mig i kö för en parkeringsplats
Från och med 2018-01-01 kan du kontakta RB Ekonomi (f.d. Agenta) för hjälp. Titta gärna på vår hemsida för att ta del av parkeringspolicyn.

 

Jag önskar byta parkeringsplats från min nuvarande till en annan
Det finns ingen särskild byteskö utan byten sker medlemmar sinsemellan.

 

Kan jag ladda min elbil i uttagen som finns vid vissa parkeringsplatser?
Nej, uttagen är avsedda för motorvärmare och saknar kapaciteten för att kunna ladda större batterier. Uttagen medger också endast begränsad tillslagstid, beroende på utetemperatur.

 

Timern på min motorvärmare går fel, kan jag åtgärda den?
Läs bruksanvisningen som du finner här. Försök göra en återställning och ställ in tiden och starttiden igen. Vid fortsatta problem, kontakta styrelsen.TV & Internet

Var finns mitt bredbandsuttag för Ownit?
De allra flesta uttag finns monterade högst upp i köksskåpet bredvid spisen. Anledningen till detta montage är att det när bredbandet installerades redan fanns förberedda tomrör för kablaget tillsammans med vattenrören till köket.


Jag saknar uttag för att ansluta ComHem
Kontakta ComHem för hjälp. De har tidigare installerat uttag utan kostnad.


Hur snabbt internet levererar Ownit?
500/1000Mbit per sekund.


Övrigt

Jag önskar hyra ut i andrahand, hur går jag till väga?
Se vår hemsida för information samt regler för andrahandsuthyrning. Där finner du även ansökningshandlingar och förslag på kontrakt.

 

Kan jag hyra ut min lägenhet via Airbnb eller andra liknande tjänster?
Att hyra ut sin lägenhet till olika personer för kortare perioder räknas inte som ett godtagbart skäl och godkänns ej.

 

Hur bokar jag övernattningslägenheten?
Bokning sker via kontakt med styrelsen. Bokningsregler samt tillvägagångssätt finner du på vår hemsida.

 

Är det tillåtet med husdjur i gästlägenheten?
Nej, då det är så många som nyttjar lägenheten vill vi undvika eventuella allergiska besvär.

 

Är det tillåtet att förvara mopeder i cykelrummen?
Nej, på grund av brandskyddsregler är detta ej tillåtet.

 

Jag har problem med att min blandare läcker
Blandaren räknas till lägenhetens inre skick vilket lägenhetsinnehavaren ansvarar för. Driftia kan hjälpa till med detta men kostnaden kommer att belasta dig.

 

Jag saknar påsar till matåtervinning
Nya påsar fylls på enligt schema utav vår städfirma Maries Puts & Städ. Om det saknas, kontakta styrelsen så hjälper vi dig.

 

Jag behöver en hållare till påse för matåtervinning
Hållare tillhandahålls utav styrelsen, kontakta oss så hjälper vi dig.

 

 

 

Extrude Interactive AB