Informationsbrev vinter 2018

11 december 2018

Nu hittar ni vinterns informationsbrev 2018 i trapphusens anslagstavlor eller genom att följa länken.

Parkeringskön

29 november 2018

Styrelsen tar från och med nu och tills vidare över allt ansvar för parkeringskön från vår ekonomiska förvaltare RB Ekonomi. Om du vill ställa dig i kö respektive veta din plats i kön hör du hädanefter av dig till styrelsen.

För att ställa sig i p-platskön behöver vi veta namn, lägenhetsnummer, mobiltelefon och e-postadress samt eventuella platsönskemål. Skicka informationen med e-post till info@stjarnhusen.info.

Förändring i styrelsen

1 november 2018

En av styrelsens ledamöter, Kaveh Vaez, har från och 2018-10-31 meddelat att han inte längre kan vara med i styrelsen och har avsagt sig sitt uppdrag. Styrelsens beslutsförhet påverkas ej av detta.

Takrenovering 2018-2019

29 oktober 2018

Föreningen påbörjar med start v. 45 omläggning av våra tak. Omläggningen kommer att gå ettapvis med start det sammanhängande stjärnhusets innergård nr 5 för port port 48-50-52 (med port 20 och port 24). Därefter går arbetet etappsvis en innergård i sänder beroende på väder för att slutligen gå över på punkthusen. Arbetet beräknas pågå under hela...

Informationsbrev höst

26 september 2018

Nu hittar ni höstens informationsbrev utdelade i samtliga postboxar samt uppsatta i trapphusens entréer.

Grov tidplan - renovering av liggande stammar

26 september 2018

Föreningen påbörjar nu renovering av liggande stammar i de portar där problemen med avloppslukt varit störst. Klicka vidare för att se projektets tidplan.

 

Informationsblad hösten 2018

26 september 2018

Höstens informationsblad har delats ut till samtliga medlemmars postlådor och innehåller extra viktig information om renovering av liggande stammar och takbyte. Läs det här.

Postlådor börjar tas i bruk

10 september 2018

Postlådorna kommer i veckan att färdigställas och börja användas. Nycklar kommer att distribueras till boende genom att kuvert läggs ner i brevinkasten i dörrarna under denna vecka.

Felaktigt namn på lådorna rapporteras till styrelsen info@stjarnhusen.info. Tänk på att du kommer att få samtliga nycklar i ditt brevinkast  - styrelsen har ingen reservnyckel. Dessa kommer att tillhöra lägenheten och du kommer att vara lägenhetsinnehavarens eget ansvar att de inte kommer bort.

 

UPPDATERING 2018-09-13: PostNord bekräftar nu att utdelning börjar ske i de nya postboxarna från måndag 17 september. Tills dess ska alla ha fått nycklar.

Viktig information barnvagnar

30 augusti 2018

På grund av pågående installation av postboxar i husens entréer är det viktigt att barnvagnar inte förvaras i trapphusen fram till 4/9. Tillsvidare hänvisar vi parkering av barnvagnar till cykelförråden. Se vidare information som finns uppsatt i trapphusen.

Vattenläckage i källarna

7 augusti 2018

Medlemmar har upptäckt att de kraftiga regnvädrerna som drabbat oss har orsakat att regnvatten runnit in i källarna tillfälligt. Som vi vet just nu är det förråden under port 26 som är drabbade men vi ber alla medlemmar undersöka sina förråd och se över om något drabbats av fukstskada och rapportera i så fall vilken uppgång till info@stjarnhusen.info.

Gå till nyhetsarkivet

Facebook

BRF Stjärnhusen finns på Facebook, kommunicera med era grannar på www.fb.com/brfstjarnhusen

Extrude Interactive AB