Förhållningsregler

Förhållningsregler gäller enligt nedan och kan fortlöpande ändras efterhand som föreningen vinner erfarenhet av uthyrning.


1. Tänk på grannarna: Inga störande ljud efter klockan 22.

2. Om några skador uppstår under tiden du disponerar lägenheten är du skyldig att anmäla detta snarast. Det är medlemmen som hyr som är skyldig att ersätta.

3. Lokalerna skall vara städade vid utflyttning. Golven ska sopas och våttorkas, använt porslin och övrig köksutrustning diskas och återställs på avsedd plats. Papperskorgar töms. Kylskåpet ska lämnas tomt och rengöras efter användande. Bord och stolar skall placeras tillbaka om de flyttats samt torkas av. På toaletterna ska golv, handfat och WC tvättas av. I övernattningslägenheten ska täcke och kuddar lämnas i garderoben. 

4. Om fullgod städning efter hyrestidens slut ej skett enligt styrelsens besiktning och uppfattning debiteras medlem som bokat.

5. Inga husdjur får vistas i lokalen (pga allergirisk).
6. Ingen rökning tillåten i eller utanför lokalen.
7. Öppen eld får endast användas i form av värmeljus.
8. Föreningen ansvarar ej för värdesaker som förvaras i lokalen.
9. Se noga till att alla dörrar är låsta då ni lämnar lokalen.

Extrude Interactive AB