Förhållningsregler

Förhållningsregler gäller enligt nedan och kan fortlöpande ändras efterhand som föreningen vinner erfarenhet av uthyrning.


Inför din bokning
1. Lägenheten är tillgänglig för medlemmar och hyresgäster i Brf Stjärnhusen och är endast avsedd för besök av närstående och privata sammankomster.

2. Vid avbokning senare än 24 timmar före bokat datum eller om nyckel inte hämtas ut debiteras hyra för första dygnet. Om detta inte betalas kan medlemmen inte hyra lägenheten förrän skulden är reglerad.

3. All kontakt (nokning, hantering av nycklar, betalning osv) ska ske av medlem i föreningen (ej besökande gäst)

4. Lägenheten får bokas högst 5 dagar i följd och högst 5 dagar i månaden. Varje medlem får ha max 3 aktiva bokningar samtidigt.

 

Under din bokning
1. Tänk på grannarna: Inga störande ljud efter klockan 22.

2. Om några skador uppstår under tiden du disponerar lägenheten är du skyldig att anmäla detta snarast. Det är medlemmen som hyr som är skyldig att ersätta.

3. Lokalerna skall vara städade vid utflyttning. Golven ska sopas och våttorkas, använt porslin och övrig köksutrustning diskas och återställs på avsedd plats. Papperskorgar töms. Kylskåpet ska lämnas tomt och rengöras efter användande. Bord och stolar skall placeras tillbaka om de flyttats samt torkas av. På toaletterna ska golv, handfat och WC tvättas av. I övernattningslägenheten ska täcke och kuddar lämnas i garderoben. 

4. Om fullgod städning efter hyrestidens slut ej skett enligt styrelsens besiktning och uppfattning debiteras medlem som bokat.

5. Inga husdjur får vistas i lokalen (pga allergirisk).
6. Ingen rökning tillåten i eller utanför lokalen.
7. Öppen eld får endast användas i form av värmeljus.
8. Föreningen ansvarar ej för värdesaker som förvaras i lokalen.

9. Se noga till att alla dörrar är låsta då ni lämnar lokalen.

10. Vid förlorad nyckel debiteras medlemmen för låsbyte. Nyckeln anses förlorad om nyckeln inte återlämnats inom 24 timmar efter hyrtidens slut (om ej annat avtalats).

Facebook

BRF Stjärnhusen finns på Facebook, kommunicera med era grannar på www.fb.com/brfstjarnhusen

Extrude Interactive AB