Grov tidplan - renovering av liggande stammar

Föreningen påbörjar nu renovering av liggande stammar i de portar där problemen med avloppslukt varit störst. Projektet har följande tidplan.

Datum Port Arbete
1 oktober -
15 november
16, 18 Byte av avloppsrör under källargolv. Tillfällig utrymning av källarutrymmen.
15 oktober -
15 november
6, 30 Markarbete utanför port 6 där även parkeringsplatser tas i anspråk och grävs upp
1 november -
14 december
26, 46 Byte av avloppsrör under källargolv. Tillfällig utrymning av källarutrymmen.
26 november -18 januari
6 Byte av avloppsrör under källargolv. Tillfällig utrymning av källarutrymmen.

 

Extrude Interactive AB