Takrenovering 2018-2019

Föreningen påbörjar med start v. 45 omläggning av våra tak. Omläggningen kommer att gå ettapvis med start det sammanhängande stjärnhusets innergård nr 5 för port port 48-50-52 (med port 20 och port 24). Därefter går arbetet etappsvis en innergård i sänder beroende på väder för att slutligen gå över på punkthusen. Arbetet beräknas pågå under hela våren och sommaren 2019.

 

I första hand kommer arbetet ske med skylift och genom att fallskydd monteras på takens sidor. Samtliga portar, balkonger och uteplatser som på något sätt riskeras kommer att skyddas. Två fasader runt varje innergård måste löpande tas i anspråk för att lasta upp nya respektive lasta ner gamla tegelpannor. På dessa fasader kommer ställningar sättas upp och då kommer uteplatser och balkonger behöva stängas.

 

Största möjliga hänsyn tas till vår växtlighet runt om i våra innergårdar men lite buskage kommer dessvärre behöva klippas ner under arbetets gång. I samband med takomläggningen kommer vi även ta ner växtlighet på våra fasader för att skydda dem.

 

Entreprenör för arbetet är Vikens Plåt och Tegel och följande informationsdokument har satts upp i trapphusen.

Extrude Interactive AB