Renovering av balkonger under sommaren

Under sommaren kommer de 19 balkonger med störst behov av reparation att utföras. Det gäller port 32, 34 och 38 för balkongerna som vetter mot Sjöbjörnsvägen.

 

balkongrenovering_etapp1

 

Renoveringen kommer att ske etappvis, varje etapp visas på bilden och är markerade 1-7. Första steget blir att sätta upp ställningar och skydd för fönster och dörrar. Därefter kommer bilning att ske som innebär att den befintliga balkongen rivs ner. I nästa steg kommer gjutning av ny balkong att utföras och nya renoverade räcken kommer att sättas upp.

 

Berörda boenden kommer att få tydlig information om exakt tidplan för just sin balkong i sin brevlåda i de närmaste dagarna. Projektet kommer att starta måndag den 25 juni och det är därför tidigaste datumet då boende förväntas ha rensat sina balkonger. Slutdatum för projektet är satt till 5 oktober.

 

När balkongerna bilas ner kommer arbetet stundtals vara mycket störande. Det rekommenderas att inte vara hemma under tiden arbetet vilket är dagtid 8-16. Detta gäller alltså boende med balkonger och uteplatser i närheten av arbetet.

 

 

 

 

 

Extrude Interactive AB