Arbete med avloppen

Under en lång tid har vi stundtals upplevt besvär med avloppslukt i vissa trapphus. Styrelsen har låtit tekniker filma röra, undersöka orsaken och föreslå åtgärder. Det visar sig att vi behöver renovera några avloppsrör.

 

Arbetet har nu påbörjats med start på Sjöbjörnsvägen 36 där problemen har varit störst. Dessa arbeten med Densias avlopp kommer att pågå under vecka 11-13. För boende i port 34 och 36 kommer det för er innebära eventuellt buller dagtid under särskilt vecka 11. Under vecka 12 och 13 kommer det också stundtals innebära att boende tillfälligt inte kommer att kunna använda dusch och toalett.

 

Vi i styrelsen kommer att informera berörda medlemmar löpande med anslag i portar och separata lappar i berörda hushålls brevinkast.

Extrude Interactive AB