Årsstämman

Tack alla som närvarade på årsmötet. Många bra frågor och synpunkter

/Styrelsen

Extrude Interactive AB