Varför BRF Stjärnhusen byter förvaltare

Styrelsen har som bekant valt att byta förvaltare till Storholmen Förvaltning AB. Efter sju år med SBC som ekonomisk och administrativ förvaltare kändes tiden mogen att se över vårt totala förvaltningsbehov. Styrelsen har under dessa år haft ett gott stöd från SBC avseende administrationen men själva helt och hållet skött den tekniska förvaltningen. Denna har dock med åren ökat i omfattning och tagit allt mer tid i anspråk varför vi bedömt att det är lämpligt att låta den externa förvaltningen omfatta även denna del.

Vi har gått ut på marknaden med en förfrågan och därefter under en längre tid träffat ett stort antal  aktörer som alla gjort  ett kompetent och bra intryck på styrelsen. Samtliga har presenterat helhetsupplägg som visat sig ge BRF Stjärnhusen en ännu bättre service till en i de flesta fall lägre kostnad för medlemmarna. I helheten ingår också att för fastighets- och trädgårdsskötseln byta entreprenörer till sådana som ingår i den nya förvaltarens nätverk av samarbetspartners och entreprenörer. Lösningen ger oss därmed också enklare tillgång till en mängd entreprenörer såsom elektriker, rörmokare, målare m.m. som också medlemmarna själva kommer att kunna anlita för egna arbeten.  En viktig tjänst som felanmälan kommer också att bli enklare och snabbare.

Styrelsen ansåg efter noggrann utvärdering att Storholmen Förvaltning AB presenterade det mest kostnadseffektiva och kvalitetmässiga upplägget för föreningen och dess medlemmar.

Extrude Interactive AB