Nyhetsarkiv

Årsstämma 10 maj

Varmt välkomna till BRF Stjärnhusens årsstämma den 10:a maj kl 19.00 i Blommenbergsskolans matsal.  Vi vill påminna att  motioner ska lämnas till styrelsen via info@stjarnhusen.info alt via post.  Mer information kommer.

Rensning av trapphus och källargångar 1 mars

Vi har uppmärksammat ökade problem med förvaring i trapphus och källargångar. Det är under inga omständigheter tillåtet att förvara något i trapphusen då detta är en säkerhetsrisk; det kan innebära ökad rökutveckling och hindra utrymningsvägar i händelse av brand. Utöver det är det en olägenhet, det drar till sig smuts, skadedjur och är inte trevligt för grannar.

 

Den 1 mars kommer styrelsen tillse att allt som förvaras i trapphus och källargångar bortforslas. Läs mer här

Informationsblad december

Det sista informationsbladet 2015 finner ni här. God Jul och Gott Nytt år

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen önskar alla medlemmar och hyresgäster God Jul och Gott Nytt År!

Återställning av takpannor

Under vecka 51 kommer personal från WM-Tak att återställa och justera takpannor som är trasiga.

Genomgång och service av tvättstugan är nu klar

Nu har samtliga maskiner i tvättstugan inspekterats, servats och reservdelar har bytts ut. Entreprenören Söderkyl AB meddelar att ingen maskin var mer skadad än någon annan samt att det just nu ej finns något behov att byta ut maskinparken.

Informationsblad

Senaste informationsbladet från BRF Stjärnhusen finner ni  här

Farligt avfall

Som vi tidigare har påtalat så har föreningen fått ökade kostnader för avfall- och grovsopshanteringen på grund av att allt fler medlemmar börjat slänga grovsopor och farligt avfall som inte hör hemma i våra återvinningsförråd. Läs mer 

Genomgång och service av tvättstugan

Tisdagen den 6/10 kommer en genomgång och service av tvättstugans maskinpark att ske. Detta innebär att tvättstugan kommer vara avstängd mellan kl. 07:00 till 16:30. De två sista tidspassen för dagen är dock fria att boka.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21      
 
 
Extrude Interactive AB