Nyhetsarkiv

Markiser

Styrelsen vill informera om att montering av markiser i fasadväggen ej är tillåtet. Anledningen är att en markis i utfällt läge kan ge en kraftig belastning på fasaden och i slutändan ge skador. Detta är en risk som ökar markant vid kraftig vind eller nederbörd. 

Man behöver inte vara särskilt uppmärksam för att notera att vid flera balkonger och uteplatser finns markiser uppsatta i fasaden. Dessa har främst satts upp innan ombildningen till bostadsrättsförening.

 

Styrelsen önskar nu att fler markiser inte monteras för att undvika dessa kostsamma skador. Oavsett krävs styrelsens godkännande för manipulering av husets fasad då det inte tillhör lägenheten. Skulle en markis monteras utan styrelsens godkännande och skada skulle uppstå kan den boende bli skyldig att stå för reparationen.

Markarbeten framför BRF Stjärnhusen

Sedan igår pågår arbeten på marken framför den delen av Stjärnhusen som vätter mot vattnet (port 16, 18, 20 & 52). Marken ägs av BRF Gröndalsterassen som har haft problem med läckage och fukt sedan länge.


Arbetet kommer bestå i att man initialt gräver upp all jord ned till betongen och åtgärdar eventuella funna skador. Därefter fyller man på med jord, dock inte lika stort lager som ligger idag. Detta betyder att växtligheten kommer anpassas efter det. 

Arbetet beräknas pågå i 3 månader. 

Protokoll årsstämma 2016

Protokoll från årsstämman 2016 finner ni här.

Planerat strömavbrott 9/8

På tisdag den 9/8 kommer vår elleverantör Fortum att genomföra underhåll på Akterspegeln 23 (port 16-52). Detta innebär ett strömavbrott på cirka 30 minuter någon gång under dagen.

Cykel- och barnvagnsrensning genomförd

Nu har tidsfristen för att märka av sina cyklar gått ut och under veckan kommer alla kvarvarande märkta cyklar, barnvagnar, pulkor och annat att rensas bort.

Allt omhändertaget kommer att finnas i föreningens förvar i 6 månader framöver. Därefter kommer de att säljas och doneras till välgörenhet.

Om du inte hunnit märka av och noterat att du blivit av med din cykel, barnvagn eller annat kan du kontakta henrik.manden@stjarnhusen.info.

Trädvårdsprojekt

Som tidigare informerat kommer en arborist hjälpa till med de träd som finns på vår mark. Det handlar om att träden beskärs, reduceras eller fälls. Arbetet kommer att ske över en period på 3 år. Nedan finns information gällande vilka träd vi har och vad för åtgärd som ska ske.

- En karta över vår mark med träden utmärkta finns här.
- En lista över alla inventerade träd och åtgärder finns här.
- En begreppsförklaring finns här

Informationsblad sommaren 2016

Nu finns bladet även på hemsidan. Läs mer om information och pågående projekt här.

Cykel- och barnvagnsrensningen

Vi påminner om den pågående rensningen. Märk av din cykel eller barnvagn innan  söndag 17/7. Tänk också på att pulkor och snowracers kanske inte behöver stå i dessa utrymmen under de snöfria delarna av året. Möbler och annat hör ej heller hemma i cykel- och barnvagnsrummen och kommer att rensas bort oavsett.

Cykel- och barnvagnsrensning

För att försöka göra mer plats i våra cykel- och barnvagnsrum kommer det att genomföras en rensning i dessa. Till skillnad från tidigare rensningar kommer nu även cykelställ utomhus att inkluderas. Se anslag i portarna för mer information.

Måsar

För att försöka komma till bukt med problemet med attackerande måsar har styrelsen i år anlitat ett annat företag än tidigare. Förhoppningen är att deras strategier skall vara ännu mer effektiva. De har sedan några veckor ronderat taken en gång i veckan och plockat bort påbörjade bon.

Problemet med attackerande måsar kan tyvärr inte uteslutas trots detta och då är rekommendationen att man håller en pinne eller paraply ovanför huvudet då måsar tar sikte på den högsta punkten de ser.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22      
 
 
Extrude Interactive AB