Nyhetsarkiv

Protokoll årsstämma 2016

Protokoll från årsstämman 2016 finner ni här.

Planerat strömavbrott 9/8

På tisdag den 9/8 kommer vår elleverantör Fortum att genomföra underhåll på Akterspegeln 23 (port 16-52). Detta innebär ett strömavbrott på cirka 30 minuter någon gång under dagen.

Cykel- och barnvagnsrensning genomförd

Nu har tidsfristen för att märka av sina cyklar gått ut och under veckan kommer alla kvarvarande märkta cyklar, barnvagnar, pulkor och annat att rensas bort.

Allt omhändertaget kommer att finnas i föreningens förvar i 6 månader framöver. Därefter kommer de att säljas och doneras till välgörenhet.

Om du inte hunnit märka av och noterat att du blivit av med din cykel, barnvagn eller annat kan du kontakta henrik.manden@stjarnhusen.info.

Trädvårdsprojekt

Som tidigare informerat kommer en arborist hjälpa till med de träd som finns på vår mark. Det handlar om att träden beskärs, reduceras eller fälls. Arbetet kommer att ske över en period på 3 år. Nedan finns information gällande vilka träd vi har och vad för åtgärd som ska ske.

- En karta över vår mark med träden utmärkta finns här.
- En lista över alla inventerade träd och åtgärder finns här.
- En begreppsförklaring finns här

Informationsblad sommaren 2016

Nu finns bladet även på hemsidan. Läs mer om information och pågående projekt här.

Cykel- och barnvagnsrensningen

Vi påminner om den pågående rensningen. Märk av din cykel eller barnvagn innan  söndag 17/7. Tänk också på att pulkor och snowracers kanske inte behöver stå i dessa utrymmen under de snöfria delarna av året. Möbler och annat hör ej heller hemma i cykel- och barnvagnsrummen och kommer att rensas bort oavsett.

Cykel- och barnvagnsrensning

För att försöka göra mer plats i våra cykel- och barnvagnsrum kommer det att genomföras en rensning i dessa. Till skillnad från tidigare rensningar kommer nu även cykelställ utomhus att inkluderas. Se anslag i portarna för mer information.

Måsar

För att försöka komma till bukt med problemet med attackerande måsar har styrelsen i år anlitat ett annat företag än tidigare. Förhoppningen är att deras strategier skall vara ännu mer effektiva. De har sedan några veckor ronderat taken en gång i veckan och plockat bort påbörjade bon.

Problemet med attackerande måsar kan tyvärr inte uteslutas trots detta och då är rekommendationen att man håller en pinne eller paraply ovanför huvudet då måsar tar sikte på den högsta punkten de ser.

Okända personer i trapphusen

Nyligen blev styrelsen kontaktad av boende som uppmärksammat att två personer gick och fotograferade i brevlådor. Tack vare en bild som tagits av dessa två har de identifierats som civilklädd personal från PostNord som var ute i tjänsten. PostNord har givetvis blivit uppmärksammade det olämpliga i detta agerande.

Årsstämma och nya styrelsemedlemmar

Tack till alla som medverkade på årsstämman i mitten av maj. Vid stämman valdes Emma Levin, Anna Brandi och Nils Nordstrand in som nya ledamöter respektive suppleant.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21      
 
 
Extrude Interactive AB