Nyhetsarkiv

Arbete på taken

I veckan kommer arbete och inspektioner av våra tak att genomföras vilket innebär att det kommer vistas personal där.

Gemensam gräsyta vid hus 4

I anslutning till hus 4 finns idag en gräsyta som avskiljer föreningens övriga områden med ett staket med en låst grind. Grinden har tidigare varit stängd beroende på att vi tidigare haft ett dåligt staket vid bergen mot Lundbergs och grannföreningen. Sedan en tid finns ett Gunnebostaket mot bergen och nämnd förening. Grinden kommer fortsättningsvis att hållas öppen för att göra ytan tillgänglig för föreningens samtliga medlemmar. Ytan är väl ägnad för lata dagar i solen och ger möjlighet att låta barnen leka fritt. 

Webbaserad parkeringskö

Storholmen kommer inom kort att gå över till en parkeringskö som går att följa via deras hemsida, www.storholmendirekt.se. Den stora skillnaden är att man framöver själv kommer kunna följa sin plats i kön. I samband med bytet kommer byteskön att försvinna och byten kommer hädanefter att skötas direkt mellan medlemmar. Se bifogade dokument nedan för fullständig information.

Samtliga i den nuvarande parkeringskön kommer att kontaktas av Storholmen.

- Information till medlemmar.
- Parkeringspolicy.

Fortsättning av arbetet på BRF Gröndalsterassen

Idag fortsätter arbetet med vattenskadorna på BRF Gröndalsterassen. Från och med nu kommer passagen även vara avstängd för gångtrafik tills arbetet är slutfört.

Vi ber å BRF Gröndalsterassens vägar om ursäkt för oljudet som arbetena medför. 

Markiser

Styrelsen vill informera om att montering av markiser i fasadväggen ej är tillåtet. Anledningen är att en markis i utfällt läge kan ge en kraftig belastning på fasaden och i slutändan ge skador. Detta är en risk som ökar markant vid kraftig vind eller nederbörd. 

Man behöver inte vara särskilt uppmärksam för att notera att vid flera balkonger och uteplatser finns markiser uppsatta i fasaden. Dessa har främst satts upp innan ombildningen till bostadsrättsförening.

 

Styrelsen önskar nu att fler markiser inte monteras för att undvika dessa kostsamma skador. Oavsett krävs styrelsens godkännande för manipulering av husets fasad då det inte tillhör lägenheten. Skulle en markis monteras utan styrelsens godkännande och skada skulle uppstå kan den boende bli skyldig att stå för reparationen.

Markarbeten framför BRF Stjärnhusen

Sedan igår pågår arbeten på marken framför den delen av Stjärnhusen som vätter mot vattnet (port 16, 18, 20 & 52). Marken ägs av BRF Gröndalsterassen som har haft problem med läckage och fukt sedan länge.


Arbetet kommer bestå i att man initialt gräver upp all jord ned till betongen och åtgärdar eventuella funna skador. Därefter fyller man på med jord, dock inte lika stort lager som ligger idag. Detta betyder att växtligheten kommer anpassas efter det. 

Arbetet beräknas pågå i 3 månader. 

Protokoll årsstämma 2016

Protokoll från årsstämman 2016 finner ni här.

Planerat strömavbrott 9/8

På tisdag den 9/8 kommer vår elleverantör Fortum att genomföra underhåll på Akterspegeln 23 (port 16-52). Detta innebär ett strömavbrott på cirka 30 minuter någon gång under dagen.

Cykel- och barnvagnsrensning genomförd

Nu har tidsfristen för att märka av sina cyklar gått ut och under veckan kommer alla kvarvarande märkta cyklar, barnvagnar, pulkor och annat att rensas bort.

Allt omhändertaget kommer att finnas i föreningens förvar i 6 månader framöver. Därefter kommer de att säljas och doneras till välgörenhet.

Om du inte hunnit märka av och noterat att du blivit av med din cykel, barnvagn eller annat kan du kontakta henrik.manden@stjarnhusen.info.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21      
 
 
Facebook

BRF Stjärnhusen finns på Facebook, kommunicera med era grannar på www.fb.com/brfstjarnhusen

Nyheter för Hägersten-Liljeholmen
Extrude Interactive AB