Nyhetsarkiv

Trädhandtag i portarna

De flesta (alla?) som kommer hem idag noterar nog att de vanliga handtagen i portarna bytts ut mot en variant av trä.

Detta är en temporör lösning och är gjort då de tidigare av metall skall restaureras inför portbytet i början av nästa år. 

Uppdaterad parkeringspolicy

Tack vare en uppmärksam medlem har vi sett över och korrigerat parkeringspolicyn.

Den tidigare punkt 3, angående kravet att äga ett fordon innan man ställer sig i kön är borttaget. Tyvärr på grund av begränsningar i systemet kommer man fortsättningsvis behöva bekräfta att man äger ett fordon men detta är som sagt inget krav för vår parkeringskö. 

Rensning av trapphus och källare

I början av året genomfördes en rensning av alla källare och trapphus av det gods som ingen sade sig äga. Ur brandsäkerhetssynpunkt är det mycket viktigt att det aldrig förvaras gods i våra källare och trapphus som ju också utgör utrymningsvägar vid eventuell brand.  För ett par veckor sedan brann det i en fastighet inne i Stockholm. Branden började i en sopsäck i ett trapphus. Branden blev omfattande.

 

Vi vill arbeta förebyggande och därför genomför vi nu en ny rensning av källare och trapphus.  Under v 51 kommer vi ta bort allt som står utanför förråden och i trapphusen som inte är en barnvagn eller rollator.

 

I hopp om att vi alla vill arbeta förebyggande med brandsäkerheten. 

Lägenhetsinbrott

Under den mörkare delen av året ökar tyvärr frekvensen av inbrott. Detta drabbar tyvärr även oss i Stjärnhusen.

Igår skedde ett inbrott i en lägenhet på bottenvåningen där man stal värdesaker som stod framme. Även vid tidigare år har lägenhetsinbrotten endast skett i de lägenheter på bottenvåningen med uteplats. Inbrotten sker främst under de mörka timmarna under eftermiddagen när folk är på arbetet.

Vi uppmanar nu att alla håller ögonen öppna, prata gärna med folk som inte ser ut att höra hemma på området, ha någon lampa kopplad till timer som släcks och tänds olika tider, se över vad ni har för värdesaker framme.

Läs gärna även denna information från Polisen: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Stold-och-inbrott/Bostadsinbrott/ 

Vatten på BRF Gröndalsterassen

På platsen för renoveringarna på BRF Gröndalsterassen står det nu någon decimeter vatten över hela ytan. Det kan se oroväckande ut men det är enligt plan. Det som sker nu är att de testar det nya ytskiktet innan man evakuerar vatten och återställer marken.

Arbete på taken

I veckan kommer arbete och inspektioner av våra tak att genomföras vilket innebär att det kommer vistas personal där.

Gemensam gräsyta vid hus 4

I anslutning till hus 4 finns idag en gräsyta som avskiljer föreningens övriga områden med ett staket med en låst grind. Grinden har tidigare varit stängd beroende på att vi tidigare haft ett dåligt staket vid bergen mot Lundbergs och grannföreningen. Sedan en tid finns ett Gunnebostaket mot bergen och nämnd förening. Grinden kommer fortsättningsvis att hållas öppen för att göra ytan tillgänglig för föreningens samtliga medlemmar. Ytan är väl ägnad för lata dagar i solen och ger möjlighet att låta barnen leka fritt. 

Webbaserad parkeringskö

Storholmen kommer inom kort att gå över till en parkeringskö som går att följa via deras hemsida, www.storholmendirekt.se. Den stora skillnaden är att man framöver själv kommer kunna följa sin plats i kön. I samband med bytet kommer byteskön att försvinna och byten kommer hädanefter att skötas direkt mellan medlemmar. Se bifogade dokument nedan för fullständig information.

Samtliga i den nuvarande parkeringskön kommer att kontaktas av Storholmen.

- Information till medlemmar.
- Parkeringspolicy.

Fortsättning av arbetet på BRF Gröndalsterassen

Idag fortsätter arbetet med vattenskadorna på BRF Gröndalsterassen. Från och med nu kommer passagen även vara avstängd för gångtrafik tills arbetet är slutfört.

Vi ber å BRF Gröndalsterassens vägar om ursäkt för oljudet som arbetena medför. 

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22      
 
 
Extrude Interactive AB