Nyhetsarkiv

Rensning av trapphus och källare

I början av året genomfördes en rensning av alla källare och trapphus av det gods som ingen sade sig äga. Ur brandsäkerhetssynpunkt är det mycket viktigt att det aldrig förvaras gods i våra källare och trapphus som ju också utgör utrymningsvägar vid eventuell brand.  För ett par veckor sedan brann det i en fastighet inne i Stockholm. Branden började i en sopsäck i ett trapphus. Branden blev omfattande.

 

Vi vill arbeta förebyggande och därför genomför vi nu en ny rensning av källare och trapphus.  Under v 51 kommer vi ta bort allt som står utanför förråden och i trapphusen som inte är en barnvagn eller rollator.

 

I hopp om att vi alla vill arbeta förebyggande med brandsäkerheten. 

Lägenhetsinbrott

Under den mörkare delen av året ökar tyvärr frekvensen av inbrott. Detta drabbar tyvärr även oss i Stjärnhusen.

Igår skedde ett inbrott i en lägenhet på bottenvåningen där man stal värdesaker som stod framme. Även vid tidigare år har lägenhetsinbrotten endast skett i de lägenheter på bottenvåningen med uteplats. Inbrotten sker främst under de mörka timmarna under eftermiddagen när folk är på arbetet.

Vi uppmanar nu att alla håller ögonen öppna, prata gärna med folk som inte ser ut att höra hemma på området, ha någon lampa kopplad till timer som släcks och tänds olika tider, se över vad ni har för värdesaker framme.

Läs gärna även denna information från Polisen: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Stold-och-inbrott/Bostadsinbrott/ 

Vatten på BRF Gröndalsterassen

På platsen för renoveringarna på BRF Gröndalsterassen står det nu någon decimeter vatten över hela ytan. Det kan se oroväckande ut men det är enligt plan. Det som sker nu är att de testar det nya ytskiktet innan man evakuerar vatten och återställer marken.

Arbete på taken

I veckan kommer arbete och inspektioner av våra tak att genomföras vilket innebär att det kommer vistas personal där.

Gemensam gräsyta vid hus 4

I anslutning till hus 4 finns idag en gräsyta som avskiljer föreningens övriga områden med ett staket med en låst grind. Grinden har tidigare varit stängd beroende på att vi tidigare haft ett dåligt staket vid bergen mot Lundbergs och grannföreningen. Sedan en tid finns ett Gunnebostaket mot bergen och nämnd förening. Grinden kommer fortsättningsvis att hållas öppen för att göra ytan tillgänglig för föreningens samtliga medlemmar. Ytan är väl ägnad för lata dagar i solen och ger möjlighet att låta barnen leka fritt. 

Webbaserad parkeringskö

Storholmen kommer inom kort att gå över till en parkeringskö som går att följa via deras hemsida, www.storholmendirekt.se. Den stora skillnaden är att man framöver själv kommer kunna följa sin plats i kön. I samband med bytet kommer byteskön att försvinna och byten kommer hädanefter att skötas direkt mellan medlemmar. Se bifogade dokument nedan för fullständig information.

Samtliga i den nuvarande parkeringskön kommer att kontaktas av Storholmen.

- Information till medlemmar.
- Parkeringspolicy.

Fortsättning av arbetet på BRF Gröndalsterassen

Idag fortsätter arbetet med vattenskadorna på BRF Gröndalsterassen. Från och med nu kommer passagen även vara avstängd för gångtrafik tills arbetet är slutfört.

Vi ber å BRF Gröndalsterassens vägar om ursäkt för oljudet som arbetena medför. 

Markiser

Styrelsen vill informera om att montering av markiser i fasadväggen ej är tillåtet. Anledningen är att en markis i utfällt läge kan ge en kraftig belastning på fasaden och i slutändan ge skador. Detta är en risk som ökar markant vid kraftig vind eller nederbörd. 

Man behöver inte vara särskilt uppmärksam för att notera att vid flera balkonger och uteplatser finns markiser uppsatta i fasaden. Dessa har främst satts upp innan ombildningen till bostadsrättsförening.

 

Styrelsen önskar nu att fler markiser inte monteras för att undvika dessa kostsamma skador. Oavsett krävs styrelsens godkännande för manipulering av husets fasad då det inte tillhör lägenheten. Skulle en markis monteras utan styrelsens godkännande och skada skulle uppstå kan den boende bli skyldig att stå för reparationen.

Markarbeten framför BRF Stjärnhusen

Sedan igår pågår arbeten på marken framför den delen av Stjärnhusen som vätter mot vattnet (port 16, 18, 20 & 52). Marken ägs av BRF Gröndalsterassen som har haft problem med läckage och fukt sedan länge.


Arbetet kommer bestå i att man initialt gräver upp all jord ned till betongen och åtgärdar eventuella funna skador. Därefter fyller man på med jord, dock inte lika stort lager som ligger idag. Detta betyder att växtligheten kommer anpassas efter det. 

Arbetet beräknas pågå i 3 månader. 

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21      
 
 
Facebook

BRF Stjärnhusen finns på Facebook, kommunicera med era grannar på www.fb.com/brfstjarnhusen

Nyheter för Hägersten-Liljeholmen
Extrude Interactive AB