Nyhetsarkiv

Nya portar

I början av vecka 4 kommer montering av nya portar att ske. De nya portarna är replikor, konstruerade att se ut som de nuvarande i enighet med en blåklassade k-märkningen. Inför detta vill styrelsen informera om följande:


- Arbetet kommer att utföras av Nacka Snickerier som även är de som konstruerat portarna.
- Den förväntade arbetstiden är totalt cirka 2 månader.
- Monteringen kommer innebära en del ljudliga moment. Arbetet sker dagtid under veckodagar.
- Nacka Snickerier kommer att informera med lappar i de portar som är närmast berörda att få nya portar monterade.
- I portarna ingår elektronik vilket betyder att innan en elektriker installerar och drar ny kabel kan det innebära att lampan utanför porten är släckt i cirka 1 vecka efter att den nya porten har monterats.
- I samtliga portar kommer kodlås att installeras MEN det kommer ej att ske samtidigt som monteringen av de nya portarna utan senare under vintern. I de nya portarna saknas de knapptrycken som idag låser upp porten mellan kl. 06:00-21:00. Detta betyder att fram tills kodlås installeras kommer man behöva nyckel för att komma in i porten dygnet runt. 

Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till styrelsen. 

Felaktig dröjsmålsränta

På den senaste avgiftsavin har det kommit med en dröjsmålsränta som är felaktig. Det gäller cirka hälften av alla medlemmar och Storholmen Förvaltning känner till detta och det är rättat i deras system.

- Det påverkar inte de som betalar med autogiro utan den korrekta summan kommer dras oavsett vad avin säger.
- De som betalar manuellt med OCR-nummer kan betala den korrekta summan.
- De som har betalat in den felaktiga summan kan regleras med ett avdrag vid kommande avier. 

Återställning av BRF Gröndalsterassens yta

Återställningen av BRF Gröndalsterassens yta fortsätter, man kan nu ta sig passera och ta sig runt husen. De låter dock meddela att arbetet inte kommer vara klart den närmsta veckan som tidigare planerat. Ytterligare någon vecka kommer behövas för återställning av marken. Planteringar av grönska kommer också att ske när vi närmar oss våren.

Uttjänta julgranar

När julen nu är i uttågande, tänk på att inte slänga era julgranar i våra soprum. Föreningen eller renhållningsarbetarna har ingen möjlighet att ta hand om dessa och granarna blir då stående, barrandes tills dess att någon vänlig granne tar med sig dessa till närmaste återvinningscentral.

Försök istället själv att ta få den till en återvinningscentral. Klicka här för att få mer information om närmsta ÅVC.

God fortsättning! 

Fler inbrott

Under gårdagen skedde tyvärr ytterligare ett lägenhetsinbrott och ett inbrottsförsök i två lägenheter. Det ena skedde i en lägenhet på bottenvåningen och det andra i ett av punkthusen där man tog sig upp via balkongen.

Polisen är underättad och uppmanar oss att ha tänt i lägenheterna även när man inte befinner sig i hemmet. Om man ser något misstänkt eller misstänkta i området skall man ringa Polisen.

Trädhandtag i portarna

De flesta (alla?) som kommer hem idag noterar nog att de vanliga handtagen i portarna bytts ut mot en variant av trä.

Detta är en temporör lösning och är gjort då de tidigare av metall skall restaureras inför portbytet i början av nästa år. 

Uppdaterad parkeringspolicy

Tack vare en uppmärksam medlem har vi sett över och korrigerat parkeringspolicyn.

Den tidigare punkt 3, angående kravet att äga ett fordon innan man ställer sig i kön är borttaget. Tyvärr på grund av begränsningar i systemet kommer man fortsättningsvis behöva bekräfta att man äger ett fordon men detta är som sagt inget krav för vår parkeringskö. 

Rensning av trapphus och källare

I början av året genomfördes en rensning av alla källare och trapphus av det gods som ingen sade sig äga. Ur brandsäkerhetssynpunkt är det mycket viktigt att det aldrig förvaras gods i våra källare och trapphus som ju också utgör utrymningsvägar vid eventuell brand.  För ett par veckor sedan brann det i en fastighet inne i Stockholm. Branden började i en sopsäck i ett trapphus. Branden blev omfattande.

 

Vi vill arbeta förebyggande och därför genomför vi nu en ny rensning av källare och trapphus.  Under v 51 kommer vi ta bort allt som står utanför förråden och i trapphusen som inte är en barnvagn eller rollator.

 

I hopp om att vi alla vill arbeta förebyggande med brandsäkerheten. 

Lägenhetsinbrott

Under den mörkare delen av året ökar tyvärr frekvensen av inbrott. Detta drabbar tyvärr även oss i Stjärnhusen.

Igår skedde ett inbrott i en lägenhet på bottenvåningen där man stal värdesaker som stod framme. Även vid tidigare år har lägenhetsinbrotten endast skett i de lägenheter på bottenvåningen med uteplats. Inbrotten sker främst under de mörka timmarna under eftermiddagen när folk är på arbetet.

Vi uppmanar nu att alla håller ögonen öppna, prata gärna med folk som inte ser ut att höra hemma på området, ha någon lampa kopplad till timer som släcks och tänds olika tider, se över vad ni har för värdesaker framme.

Läs gärna även denna information från Polisen: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Stold-och-inbrott/Bostadsinbrott/ 

Vatten på BRF Gröndalsterassen

På platsen för renoveringarna på BRF Gröndalsterassen står det nu någon decimeter vatten över hela ytan. Det kan se oroväckande ut men det är enligt plan. Det som sker nu är att de testar det nya ytskiktet innan man evakuerar vatten och återställer marken.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21      
 
 
Facebook

BRF Stjärnhusen finns på Facebook, kommunicera med era grannar på www.fb.com/brfstjarnhusen

Extrude Interactive AB