Nyhetsarkiv

Måsar

Tidigare år har föreningen haft stora problem med måsar som attackerar boende under perioden då deras ungar kläckts. Förra året anlitades Fågelgruppen för att hålla dem borta med gott resultat. I mitten av april börjar de åter sitt arbete. De kommer att vara hos föreningen en gång i veckan, 10 veckor från start.

Sandupptagning

På måndag 27/3 samt tisdag 28/3 kommer sand från vintern att sopas och transporteras bort.

För bästa resultat är det bra att de med p-plats har möjlighet att flytta på sin bil under denna tid.

Tänk även på att det kan innebära en del damm i luften så de som har fönster eller balkong mot körvägar har dem med fördel stängda.  

Portkod

Under vecka 13 börjar monteringen av portkodslåsning. Liksom tidigare lösning med tryckknapp kommer portkoden att vara aktiv mellan 06:00-21:00, därefter åtkomst att ske med nyckel. Då det är en separat nyckel till varje port kommer det även vara en separat kod till varje port.

Varje lägenhet har fått information om gällande portkod i sin brevlåda. 

Montering av nya rökluckor

För att upprätthålla brandsäkerheten i fastigheten kommer under vecka 12 arbetet med att byta ut rökluckor i portarna 4, 10, 14, 18, 30, 32, 42, 46 samt 50 påbörjas. Arbetet beräknas vara färdigt under vecka 14.

En röklucka är den lucka som finns högst upp i varje port och används vid en eldsvåda för att ventilera ut rök och brandgas. 

Upphittade nycklar

Utanför port 28 har nycklar hittats. De återfås mot beskrivning. Kontakta styrelsen ifall du förlorat dina nycklar.

Uppdatering gällande portar

Nu har samtliga portar bytts ut och justering gällade dessa sker löpande. Om ni upplever problem med eran port, t.ex. att den inte stänger igen eller vredet strular. Kontakta styrelsen så för vi vidare de synpunkterna till Nacka Snickerier.

Gällande murning och åtgärder av puts som lossnat kommer detta att göras när vädret är lite varmare.

Kodlås hoppas vi att kunna gå ut med information gällande montering inom kort. 

Informationsblad vintern 2017

Det senaste infobladet som också finns anslaget i portarna finner du här.

Störningar gällande Storholmen Direkt

De senaste dagarna har portalen hos Storholmen, www.storholmendirekt.se dragits med driftstörningar. Arbetet med felsökning och åtgärder pågår.

Om det är något under denna tid som du behöver hjälp med kan du kontakta styrelsen.

Nya portar

I början av vecka 4 kommer montering av nya portar att ske. De nya portarna är replikor, konstruerade att se ut som de nuvarande i enighet med en blåklassade k-märkningen. Inför detta vill styrelsen informera om följande:


- Arbetet kommer att utföras av Nacka Snickerier som även är de som konstruerat portarna.
- Den förväntade arbetstiden är totalt cirka 2 månader.
- Monteringen kommer innebära en del ljudliga moment. Arbetet sker dagtid under veckodagar.
- Nacka Snickerier kommer att informera med lappar i de portar som är närmast berörda att få nya portar monterade.
- I portarna ingår elektronik vilket betyder att innan en elektriker installerar och drar ny kabel kan det innebära att lampan utanför porten är släckt i cirka 1 vecka efter att den nya porten har monterats.
- I samtliga portar kommer kodlås att installeras MEN det kommer ej att ske samtidigt som monteringen av de nya portarna utan senare under vintern. I de nya portarna saknas de knapptrycken som idag låser upp porten mellan kl. 06:00-21:00. Detta betyder att fram tills kodlås installeras kommer man behöva nyckel för att komma in i porten dygnet runt. 

Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till styrelsen. 

Felaktig dröjsmålsränta

På den senaste avgiftsavin har det kommit med en dröjsmålsränta som är felaktig. Det gäller cirka hälften av alla medlemmar och Storholmen Förvaltning känner till detta och det är rättat i deras system.

- Det påverkar inte de som betalar med autogiro utan den korrekta summan kommer dras oavsett vad avin säger.
- De som betalar manuellt med OCR-nummer kan betala den korrekta summan.
- De som har betalat in den felaktiga summan kan regleras med ett avdrag vid kommande avier. 

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21      
 
 
Facebook

BRF Stjärnhusen finns på Facebook, kommunicera med era grannar på www.fb.com/brfstjarnhusen

Extrude Interactive AB