Nyhetsarkiv

Gräsytor vid BRF Gröndalsterassen

Arbetet med att återställa BRF Gröndalsterassens mark börjar nå sitt slut. Ny gräsmatta har lagts och efter det kvarstår vissa planteringar och mindre markarbeten.

BRF Gröndalsterassen önskar framföra att man ej skall beträda den nya gräsmattan innan klartecken från dem har givits. Detta för att gräset ska hinna rota sig.

Årsredovisning för 2016

Finner du här. En påskriven, tryckt version kommer att delas ut under veckan.

Årets grannloppis

Söndagen den 11 juni mellan klockan 12 och 16 hålls det loppis för alla grannar i BRF Stjärnhusen, BRF Utkiken, BRF Galjonsbilden samt BRF Mälarklippan.

Platsen är ytan mellan BRF Stjärnhusen och BRF Utkiken. Se närmare information här

Städning i gemensamma utrymmen

Uppmärksamma medlemmar och styrelsen har den under våren noterat att städningen i våra gemensamma utrymmen varit bristfällig. Efter ett möte med Maries Puts & Städ har de lovat bättring med bland annat utökad tid för städning samt bättre kontroll.

Storstädning av tvättstuga

Onsdagen 12/4 mellan 07:00-13:00 kommer en storstädning av tvättstugan att ske. Under denna tid är tvättstugan ej möjlig att använda.

Måsar

Tidigare år har föreningen haft stora problem med måsar som attackerar boende under perioden då deras ungar kläckts. Förra året anlitades Fågelgruppen för att hålla dem borta med gott resultat. I mitten av april börjar de åter sitt arbete. De kommer att vara hos föreningen en gång i veckan, 10 veckor från start.

Sandupptagning

På måndag 27/3 samt tisdag 28/3 kommer sand från vintern att sopas och transporteras bort.

För bästa resultat är det bra att de med p-plats har möjlighet att flytta på sin bil under denna tid.

Tänk även på att det kan innebära en del damm i luften så de som har fönster eller balkong mot körvägar har dem med fördel stängda.  

Portkod

Under vecka 13 börjar monteringen av portkodslåsning. Liksom tidigare lösning med tryckknapp kommer portkoden att vara aktiv mellan 06:00-21:00, därefter åtkomst att ske med nyckel. Då det är en separat nyckel till varje port kommer det även vara en separat kod till varje port.

Varje lägenhet har fått information om gällande portkod i sin brevlåda. 

Montering av nya rökluckor

För att upprätthålla brandsäkerheten i fastigheten kommer under vecka 12 arbetet med att byta ut rökluckor i portarna 4, 10, 14, 18, 30, 32, 42, 46 samt 50 påbörjas. Arbetet beräknas vara färdigt under vecka 14.

En röklucka är den lucka som finns högst upp i varje port och används vid en eldsvåda för att ventilera ut rök och brandgas. 

Upphittade nycklar

Utanför port 28 har nycklar hittats. De återfås mot beskrivning. Kontakta styrelsen ifall du förlorat dina nycklar.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21      
 
 
Extrude Interactive AB