Nyhetsarkiv

Protokoll årsstämma 2017

Årets protokoll finner du här.

Informationsblad sommaren 2017

Innehåller bland annat information gällande arbetet på BRF Gröndalsterassen och vidare information om arbetet med portarna. Det finns uppsatt i trappuppgångarna men ni finner det även här.

Inget vatten i Stjärnhusen

Sedan en stund saknar hela Stjärnhusen (och stora delar av Gröndal) vatten. Detta är pga. ett ledningsbrott vid Trekanten. Åtgärd är igång men Stockholm Vatten kan ej svara på när det är åtgärdat. De uppmanar att man håller koll på driftinformationen via deras hemsida,  http://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/

UPPDATERING: Felet åtgärdades kort efter det inträffat.

Uppdatering gällande portarna

Nu har kodlåsen installerats och vädret tillåter murarbete. Det betyder att arbetet med att montera foder och åtgärda putsskador nu kommer att påbörjas. Utöver detta kommer följande justeras och monteras:

 

- Uppställningsarmar. Tidigare fanns en krok i nedre delen av dörren men nu kommer istället en uppställningsarm monteras för att kunna ställa upp dörren.

- Justering av ljudvolym på kodlåsen. Både styrelsen och medlemmar har noterat att ljudet varit onödigt högt.

Påskriven årsredovisning för 2016

Den påskrivna årsredovisningen som samtliga har fått i sin brevlåda finns nu även digitalt här.

Gräsytor vid BRF Gröndalsterassen

Arbetet med att återställa BRF Gröndalsterassens mark börjar nå sitt slut. Ny gräsmatta har lagts och efter det kvarstår vissa planteringar och mindre markarbeten.

BRF Gröndalsterassen önskar framföra att man ej skall beträda den nya gräsmattan innan klartecken från dem har givits. Detta för att gräset ska hinna rota sig.

Årsredovisning för 2016

Finner du här. En påskriven, tryckt version kommer att delas ut under veckan.

Årets grannloppis

Söndagen den 11 juni mellan klockan 12 och 16 hålls det loppis för alla grannar i BRF Stjärnhusen, BRF Utkiken, BRF Galjonsbilden samt BRF Mälarklippan.

Platsen är ytan mellan BRF Stjärnhusen och BRF Utkiken. Se närmare information här

Städning i gemensamma utrymmen

Uppmärksamma medlemmar och styrelsen har den under våren noterat att städningen i våra gemensamma utrymmen varit bristfällig. Efter ett möte med Maries Puts & Städ har de lovat bättring med bland annat utökad tid för städning samt bättre kontroll.

Storstädning av tvättstuga

Onsdagen 12/4 mellan 07:00-13:00 kommer en storstädning av tvättstugan att ske. Under denna tid är tvättstugan ej möjlig att använda.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21      
 
 
Facebook

BRF Stjärnhusen finns på Facebook, kommunicera med era grannar på www.fb.com/brfstjarnhusen

Extrude Interactive AB