Nyhetsarkiv

Fortsatt undermålig sophämtning

Stockholms Stads nya entreprenör har ej ännu kommit igång med sin verksamhet vilket leder till problem i alla områden. I Stjärnhusen betyder det t.ex. att glas och papper ej kan hämtas med samma frekvens som bestämt vilket leder till överfulla kärl hos oss.

Framöver uppmanas alla att tänka på att mer noggrant vika ihop pappkartonger (detta får man givetvis tänka på övriga året också) samt ställa glas i pappkassar ifall de kärlen är fulla. Man kan även att pröva att lämna sin återvinning på de offentliga stationer som finns i övriga Gröndal.

Vidare uppmanas alla att endast slänga sådant skräp som hämtas av sopentreprenören. Spisar, bilbatterier, färg, lastpallar med mera hämtas ej av dem och det leder till att föreningen måste betala för extra hämtning.

Hämtning av kompostavfall åter

Problemen för entreprenören skall nu vara lösta för oss i Stjärnhusen och de meddelar att man har påbörjat hämtning av kompostavfall. Alltså behöver de inte längre slängas i vanliga hushållssopor.

Inom kort kommer vi även att tvätta ur samtliga kompostkärl för att försöka få bort de flugor som kommit.

Överfulla soprum

Styrelsen har precis som säkert många medlemmar noterat att många av sopkärlen i våra soprum är överfulla. Vår avfallsentreprenör Suez har fått detta påtalat för sig och kommer åter få det under veckan (vecka 42) som kommer.

UPPDATERING MÅNDAG: Efter kontakt med entreprenören visar det sig att efter att RenoNorden tagit över efter Liselotte Lööf har ej alla nycklar överlämnats och de nycklar som överlämnats har suttit på stora nyckelknippor utan hänvisning till vart de går. Det finns idag inget datum då detta problem kan vara åtgärdat och vi hänvisas framöver att slänga våra kompostsopor i hushållssoporna.

Infoblad höst 2017

Det finns anslaget i portarna och i tvättstugan men finns även digitalt här.

Avlopps- och dagvattenledningar

Samtliga liggande ledningar är filmade och det finns på vissa ställen skador av olika grad, både på avlopps- och dagvattenledningar. För närvarande pågår ett arbete med att ta in anbud på reparation av dessa. Då det är olika skador innebär det också att det är olika typer av reparationer som behövs och det kommer anslås information i berörda portar när arbetet närmar sig. De stående ledningarna berörs inte då de byttes vid stambytet som skedde i början av 00-talet och är i gott skick.

Montering av brandstegar och rökluckor

Torsdag den 7/9 kommer arbete med att montera brandstegar nedanför rökluckor i samtliga trapphus. Utöver detta kommer de portar som ej ännu fått ny röklucka monterad att få det. Arbetet kommer att ske dagtid under september och oktober månad. I monteringen ingår bland annat borrning i trapphusen.

Rökluckor på Gröndalsterassen

BRF Gröndalsterassen önskar informera att man ej får sitta eller stå på de cirkelformade rökluckor som finns på deras mark. De har haft problem med att åverkan gjorts på dessa vilket lett till läckage.

Protokoll årsstämma 2017

Årets protokoll finner du här.

Informationsblad sommaren 2017

Innehåller bland annat information gällande arbetet på BRF Gröndalsterassen och vidare information om arbetet med portarna. Det finns uppsatt i trappuppgångarna men ni finner det även här.

Inget vatten i Stjärnhusen

Sedan en stund saknar hela Stjärnhusen (och stora delar av Gröndal) vatten. Detta är pga. ett ledningsbrott vid Trekanten. Åtgärd är igång men Stockholm Vatten kan ej svara på när det är åtgärdat. De uppmanar att man håller koll på driftinformationen via deras hemsida,  http://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/

UPPDATERING: Felet åtgärdades kort efter det inträffat.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22      
 
 
Facebook

BRF Stjärnhusen finns på Facebook, kommunicera med era grannar på www.fb.com/brfstjarnhusen

Extrude Interactive AB