Nyhetsarkiv

Installation av extrauttag

Nu har installationen av extrauttag till bredbandet påbörjats!

 

Sammanfattning från Öppet Hus

Tack alla ni som kom på vårt Öppet Hus den 28 oktober. Här kommer en kort sammanfattning om vad som diskuterades under kvällen för er som inte var på plats. Fokus låg på bredband och trädgård.

Datum för påkoppling av bredband

Driftsättningen av bredbandet kommer förhoppningsvis att komma igång under slutet vecka 47, början av vecka 48.

Förseningar i installationsarbetet

Tyvärr är bredbandsinstallationen försenad mellan 3-4 veckor.

Utskick från Ownit

I dagarna har vi fått ett utskick från vår fibernätsinstallatör Ownit. Vi har fått lite frågor på innehållet och vill därför förtydliga vad som gäller.

Installation av Fiber-LAN

Styrelsen har valt Ownit som leverantör för bredband. Fastighetsnätet kommer att installeras under sommaren. I vecka 35 (sista veckan i augusti) börjar de att installera uttag i lägenheter och lokaler, installationen tar två till tre veckor.

Protokoll från stämman och årsredovisning 2008

Protokoll från stämman och årsredovisningen finns nu på webben. På stämman fattandes ett antal beslut, bland annat så bestämdes att vi ska renovera och inreda en övernattningslägenhet, en möteslokal till föreningens medlemmar samt installera Fiber-LAN.

Fönsterbesiktningen är genomförd

En fackman har besiktat ett antal fönster i våra fastigheter. Rekommendationen är att vi i första hand renoverar alla fönster i syd- och västläge.

Loppis på Ormberget

Söndag 17 maj kl 12.00 har du chansen att sälja eller byta det du inte behöver! Alla medlemmar i Brf Utkiken och Brf Stjärnhusen inbjuds till att skapa sin egen loppmarknad. Borden kommer att stå på Sjöbjörnsvägen 40-52, gatan mellan Brf Utkiken och Brf Stjärnhusen.

Välkommen till årets stämma

Nu är det dags att gå igenom årets händelser. Vi träffas torsdag 7 maj kl. 19.00 i Blommenbergsskolans matsal, Blommenbergsvägen 116.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22      
 
 
Extrude Interactive AB