Nyhetsarkiv

Loppis Ormberget

Söndag 29 maj kl 11.00 har du chansen att sälja eller byta det du inte behöver! Alla medlemmar i Brf Utkiken och Brf Stjärnhusen inbjuds till att skapa sin egen loppmarknad. Borden kommer att stå på Sjöbjörnsvägen 40-52, gatan mellan Brf Utkiken och Brf Stjärnhusen.

Sjötrafik till Gröndal

Mälarö Skärgårdstrafik erbjuder pendeltrafik mellan Klara Mälarstrand och Solna Strand under sommarmånaderna. I år kommer de att trafikera Gröndal för första gången.

Information officiella lägenhetsnummer

Riksdagen har bestämt att ett särskilt lägenhetsregister ska upprättas. Det kommer att användas av skatteverket i folkbokföringen. De lägenhetsnummer som används i folkbokföringen skiljer sig från föreningens interna lägenhetsnummer. Folkbokföringens nummer är knutet till den gatuadress lägenheten ligger på.

Välkommen till årets stämma

Den 11 maj kl 19.00 träffas vi i Blommenbergsskolans matsal, Blommenbergsvägen 116, för att gå igenom årets händelse. Vi kommer att gå igenom huvudpunkterna i årsredovisningen samt de motioner som har lämnats in till styrelsen.

Påminnelse gällande säkerhetsdörrar

Styrelsen vill påminna alla som funderar på att byta ut sin ytterdörr till en säkerhetsdörr att det är viktigt att dörren motsvarar de krav som K-märkningen ställer. Dörren ska ha en yta i furufanér (ej laminat) och ha en tvärgående list upp- och nertill som på orginaldörren.

Styrelsens Brevlåda Flyttad

Arbetet med övernattningslägenheten och det nya styrelserummet är igång. Styrelsens brevlåda har därför flyttats in i trappuppgången i port nr 16.

Skadedjursbekämpning

Föreningen har bytt försäkringsbolag från Trygg Hansa till Dina Försäkringar. Detta medför att vi numera anlitar Anticimex för skadedjursbekämpning.

 

Ny Husvärd

Arthur från Lestra har lämnat föreningen efter sju år som vår husvärd. Hans efterträdare heter Novica Petrovic.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen önskar alla medlemmar och hyresgäster God Jul och Gott Nytt År!

Fönsterrenoveringen är nu igång!

Renoveringen av våra fönster är nu upphandlad. Den utvalda entreprenören är Gusten Persson AB. Kontroll av arbetet kommer att utföras av Ragnar Wedin, K-konsult AB. Arbetet kommer att påbörjas omgående.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22      
 
 
Facebook

BRF Stjärnhusen finns på Facebook, kommunicera med era grannar på www.fb.com/brfstjarnhusen

Extrude Interactive AB