Nyhetsarkiv

Nu kan du kompostera ditt matavfall

Ni som vill kompostera ert matavfall är välkomna till styrelselokalen nu på lördag 20 eller söndag 21 februari, klockan 12.00 - 13.00, för att hämta påsar och avfallskärl.

Renovering av våra fönster

Styrelsen har upphandlat en konsult för att genomföra renoveringen av våra fönster. Hans uppdrag är att statusbedöma husens fönster och balkongpartier för att fastställa reparationsbehovet och undersöka vilka alternativ och arbetsmetoder som är lämpliga i våra hus. Därefter upprättar han en beskrivning så att styrelsen kan genomföra en upphandling under våren så att arbetet kan starta till sommaren.

Återvinning för en bättre miljö

Som ni säkert redan har märkt så har vi fått många nya kärl i soprummen. Bland annat finns det nu kärl för återvinning av glas, metall och plastförpackningar samt särskilda kärl för glödlampor, energilampor och lysrör. Det här är ett led i vårt arbete för en bättre miljö. Men för att det ska fungera så måste även ni, våra boende, göra en insats.

TV över bredbandet

Med det nya fiber/LAN-nätverket följer också möjligheten att få TV över bredband. Föreningen kommer dock fortsätta driva Com Hems nät så man behöver inte byta om man är nöjd med Com Hem.

Installation av extrauttag

Nu har installationen av extrauttag till bredbandet påbörjats!

 

Sammanfattning från Öppet Hus

Tack alla ni som kom på vårt Öppet Hus den 28 oktober. Här kommer en kort sammanfattning om vad som diskuterades under kvällen för er som inte var på plats. Fokus låg på bredband och trädgård.

Datum för påkoppling av bredband

Driftsättningen av bredbandet kommer förhoppningsvis att komma igång under slutet vecka 47, början av vecka 48.

Förseningar i installationsarbetet

Tyvärr är bredbandsinstallationen försenad mellan 3-4 veckor.

Utskick från Ownit

I dagarna har vi fått ett utskick från vår fibernätsinstallatör Ownit. Vi har fått lite frågor på innehållet och vill därför förtydliga vad som gäller.

Installation av Fiber-LAN

Styrelsen har valt Ownit som leverantör för bredband. Fastighetsnätet kommer att installeras under sommaren. I vecka 35 (sista veckan i augusti) börjar de att installera uttag i lägenheter och lokaler, installationen tar två till tre veckor.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19      
 
 
Extrude Interactive AB