Nyhetsarkiv

Motioner till årsstämman

Motioner skall lämnas till styrelsen senast den 20 april.

 

Bortstädning av vinterns sand

Våren är här och det är dags att göra i ordning våra vägar och parkeringar. På onsdag den 18/3  kommer sand och grus som lagts ut under vintern att sopas upp. 

- Sopningen kommer innebära att det dammar. Till exempel kan de med fönster och balkong i nära anslutning till parkeringarna tänka på detta och ha dem stängda.

- För att få en så bra sopning som möjligt är det önskvärt att bilägare ej har sina bilar stående på parkeringen under dagtid denna dag.

 

Kostnaden för sophanteringen ökar

Som vi tidigare har påtalat så har föreningen fått ökade kostnader för avfall- och grovsopshanteringen på grund av att allt fler medlemmar börjat slänga grovsopor som inte hör hemma i våra återvinningsförråd. Läs mer

Äntligen nya kompostpåsar

Styrelsen beklagar att leveransen av komposteringspåsar har varit försenad från Gatukontoret ända sedan före julhelgen. Nu har vi äntligen fått en ny leverans och det är i dag den 22/1 utlagt ca 200 st i varje soprum. Vi hoppas att alla nu kan återgå till att värna om miljön genom att använda påsarna på avsett sätt. Påfyllningen av påsar i soprummen har också varit oregelbunden och resulterat i att många tidigare har blivit utan påsar. Tanken är att påfyllning i fortsättningen skall ske 2 gånger per vecka, måndag och torsdag.

OBS! För att de utlagda påsarna skall räcka till allas dagliga behov är det viktigt att man inte tar för många påsar på en gång, vi föreslår max 3 st varje gång.

God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

Informationsblad december

Senaste informationsbladet från föreningen finner ni här

Information gällande utebelysningen

Utbytet av all armatur och uppsättningen av belysta pollar i backen är snart genomfört. Pollarna har som syfte att ge en säkrare avskärmning av gångbanan samt upplysning av infarten.

Vi tackar för alla synpunkter och förslag som kommit in till oss under arbetets gång. Vi kommer tillsammans med vår entreprenad att gå igenom arbetet för att reglera ljusstyrkor och få en så bra enhetlig ljussättning som möjligt.

Samlad information

I dagarna får alla boende en sammanställning om vår bostadsrättsförening i sin brevlåda. Där hittar ni information om vår förening, allmänna regler och viktiga mailadresser för felanmälan och dyligt. Klicka här om ni vill ha den i pdf:format

Viktig information

DJ-ventilation kommer på föreningens uppdrag att utföra OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i föreningens samtliga lokaler och lägenheter med start vecka 44.  Under vecka 43 kommer DJ-Ventilation att avisera om tider, nyckelhantering och eventuella förberedelser som du som boende behöver känna till. Läs mer här

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21      
 
 
Extrude Interactive AB