Nyhetsarkiv

Takrenovering 2018-2019

Föreningen påbörjar med start v. 45 omläggning av våra tak. Omläggningen kommer att gå ettapvis med start det sammanhängande stjärnhusets innergård nr 5 för port port 48-50-52 (med port 20 och port 24). Därefter går arbetet etappsvis en innergård i sänder beroende på väder för att slutligen gå över på punkthusen. Arbetet beräknas pågå under hela...

Informationsbrev höst

Nu hittar ni höstens informationsbrev utdelade i samtliga postboxar samt uppsatta i trapphusens entréer.

Grov tidplan - renovering av liggande stammar

Föreningen påbörjar nu renovering av liggande stammar i de portar där problemen med avloppslukt varit störst. Klicka vidare för att se projektets tidplan.

 

Informationsblad hösten 2018

Höstens informationsblad har delats ut till samtliga medlemmars postlådor och innehåller extra viktig information om renovering av liggande stammar och takbyte. Läs det här.

Postlådor börjar tas i bruk

Postlådorna kommer i veckan att färdigställas och börja användas. Nycklar kommer att distribueras till boende genom att kuvert läggs ner i brevinkasten i dörrarna under denna vecka.

Felaktigt namn på lådorna rapporteras till styrelsen info@stjarnhusen.info. Tänk på att du kommer att få samtliga nycklar i ditt brevinkast  - styrelsen har ingen reservnyckel. Dessa kommer att tillhöra lägenheten och du kommer att vara lägenhetsinnehavarens eget ansvar att de inte kommer bort.

 

UPPDATERING 2018-09-13: PostNord bekräftar nu att utdelning börjar ske i de nya postboxarna från måndag 17 september. Tills dess ska alla ha fått nycklar.

Viktig information barnvagnar

På grund av pågående installation av postboxar i husens entréer är det viktigt att barnvagnar inte förvaras i trapphusen fram till 4/9. Tillsvidare hänvisar vi parkering av barnvagnar till cykelförråden. Se vidare information som finns uppsatt i trapphusen.

Vattenläckage i källarna

Medlemmar har upptäckt att de kraftiga regnvädrerna som drabbat oss har orsakat att regnvatten runnit in i källarna tillfälligt. Som vi vet just nu är det förråden under port 26 som är drabbade men vi ber alla medlemmar undersöka sina förråd och se över om något drabbats av fukstskada och rapportera i så fall vilken uppgång till info@stjarnhusen.info.

Avstängning av gästlägenhet

På grund av översvämning och uppkommen fuktskada i gästlägenhet har vi tyvärr blivit tvugna att omgående stänga av gästlägenheten. På grund av detta är det för tillfället inte möjligt att boka gästlägenheten. 

Försenad montering av postboxar

På grund av försenad leverans av de nya postboxorna har monteringen av postboxarna blivit försenad. Nytt datum för när monteringen beräknas vara klar är 20 augusti. 

 

Uppdatering: leveransen har blivit ytterligare försenad och monteringen beräknas nu vara klar 29 augusti. 

Informationsblad sommaren 2018

Nu hittar ni informationsblad sommaren 2018 uppsatt i trapphusen. En digital version kan laddas ner här.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22      
 
 
Extrude Interactive AB