Nyhetsarkiv

Uppsättning av nödbelysning

Under vecka 22 (28 - 31 maj) kommer det att monteras nödbelysning som markerar utgångarna i våra källare där det tidigare har saknats. Detta som krav för vår brandsäkerhet. De kommer att borra under dagtid och kommer endast beröra källaren i det sammanhängande huset (port 16-52).

Årsredovisning 2017 och årsstämma 2018

En påskriven årsredovisning för 2017 ihop med kallelse till årsstämman är nu utdelad till samtliga medlemmar. Vi välkomnar samtliga medlemmar till årsstämman som äger rum onsdag 23 maj kl 19.00 i Blommensbergsskolans matsal.

Årsredovisningen kan laddas ner här.

Informationsblad våren 2018

Informationsblad våren 2018 är nu uppsatt i trapphusen. En digital version kan laddas ner här.

Arbete med avloppen

Under vecka 11-13 kommer det att pågå renoveringsarbete hos Densias lokaler på Sjöbjörnsvägen 36. För boende i port 34 och 36 kommer det för er innebära eventuellt buller dagtid under särskilt vecka 11. Under vecka 12 och 13 kommer det också stundtals innebära att boende tillfälligt inte kommer att kunna använda dusch och toalett.

Tvättstugebokning

För närvarande är systemet för passage och bokning av tvättstugan trasigt. Åtgärd är beställt och sker förhoppningsvis snarast.

Uppdatering 170109: Bokningen fungerar nu igen som vanligt.

Avgifts- och hyresavier för januari är försenade

Agenta som är vår nya ekonomiska förvaltare kommer inte att hinna få ut korrekta avier för hyror och avgifter nu i slutet av december. Det innebär att hyran/avgiften för januari månad inte kommer att kunna betalas före december månads utgång som normalt.

Vi uppmanar våra medlemmar att lugnt invänta avin från Agenta och betala avgiften så snart uppgifterna når er i början av januari. Självklart kommer det inte komma ut någon påminnelse om sen betalning i början av januari när ni inte fått den ursprungliga avin.

Informationsblad vintern 2017

Det finns anslaget i portarna och i tvättstugan men finns även digitalt här.

Byte av förvaltning

Styrelsen har beslutat att säga upp Storholmen Förvaltning AB som både ekonomisk och teknisk förvaltare. Avtalen löper ut den 31 december 2017.


Ny ekonomisk förvaltare blir Agenta Förvaltning och teknisk förvaltning samt fastighetsskötsel kommer att skötas av Driftia Förvaltning, båda med start den 1 januari 2018.

 

Detta kommer att innebära nya rutiner för felanmälan och ny kontakt för hantering av avgifts- och hyresavier. Byte av förvaltare innebär alltid en omställningsperiod. För att omställningen ska gå så smidigt som möjligt har vi skickat ut informationsbrev till samtliga medlemmar i deras brevinkast. Hemsidan kommer att löpande uppdateras och när ny information finns att tillgå. Har du som medlem en fråga eller behov av klargörande av något är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen.

Fortsatt undermålig sophämtning

Stockholms Stads nya entreprenör har ej ännu kommit igång med sin verksamhet vilket leder till problem i alla områden. I Stjärnhusen betyder det t.ex. att glas och papper ej kan hämtas med samma frekvens som bestämt vilket leder till överfulla kärl hos oss.

Framöver uppmanas alla att tänka på att mer noggrant vika ihop pappkartonger (detta får man givetvis tänka på övriga året också) samt ställa glas i pappkassar ifall de kärlen är fulla. Man kan även att pröva att lämna sin återvinning på de offentliga stationer som finns i övriga Gröndal.

Vidare uppmanas alla att endast slänga sådant skräp som hämtas av sopentreprenören. Spisar, bilbatterier, färg, lastpallar med mera hämtas ej av dem och det leder till att föreningen måste betala för extra hämtning.

Hämtning av kompostavfall åter

Problemen för entreprenören skall nu vara lösta för oss i Stjärnhusen och de meddelar att man har påbörjat hämtning av kompostavfall. Alltså behöver de inte längre slängas i vanliga hushållssopor.

Inom kort kommer vi även att tvätta ur samtliga kompostkärl för att försöka få bort de flugor som kommit.

Sida 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21      
 
 
Extrude Interactive AB