Årsredovisningar

Varje år ska en bostadsrättsförening redovisa ekonomin i en årsredovisning. Vår ekonomiska förvaltare tar fram en tryckt bilaga som delas ut till alla föreningsmedlemmar innan stämman. På stämman går styrelsen igenom huvudpunkterna i årsredovisningen.

2018

Hämta årsredovisningen för 2018

2017

Hämta årsredovisningen för 2017

2016

Hämta årsredovisningen för 2016

2015

Hämta årsredovisningen för 2015

2014

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2014 är:

 • Byte av utomhusbelysning 
 • FROM 1 januari 2014 förvaltar Storholmen Förvaltning AB BRF Stjärnhusen

Hämta årsredovisningen för 2014

2013

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2013 är:

 • Upphandling av ny ekonomisk och teknisk förvaltning 
 • Föreningen har återfått en hyresrätt som har sålts

Hämta årsredovisningen för 2013

2012

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2012 är:

 • Renoveringen av våra trädgårdar avslutades under verksamhetsåret.
 • Extrastämma för förtydligande och förenklande i föreningens stadgar.

Hämta årsredovisningen för 2012

2011

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2011 är:

 • Upphandlingen inför trädgårdrenoveringen blev klar och arbetet startade
  och beräknas vara klart sensommaren 2012.
 • Fönsterrenoveringen blev klar 2011.
 • Föreningen har börjat med uthyrning av övernattningslokalen

Hämta årsredovisningen för 2011

2010

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2010 är:

 • Föreningen tog stämmobeslut och påbörjade planeringen av en stor trädgårdsrenoveringen. Aurelio Enciso från Ulriksdals Slottsträdgårdar presenterade ett förslag som föreningen sedan dess har arbetat efter.
 • Föreningen inledde en fönsterrenoveringen som blev klar under 2011.

Hämta årsredovisningen för 2010

2009

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2009 är:

 • Föreningen har installerat ett fiber/LAN-nät för ett bättre och snabbare bredband till de boende. Internetuppkopplingen ingår i månadsavgiften.
 • Miljöförvaltningen har genomfört revision av vårt miljöarbete, revisionen föranledde inga anmärkningar.
 • Vår trädgårdsmästare, Kahlins har i samarbete med Ulriksdals trädgårdar  studerat hur våra trädgårdar kan renoveras.

Hämta årsredovisningen för 2009

2008

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2008 är:

 • Föreningen har amorterat 9 miljoner på befintliga lån.
 • Genomfört en energideklaration och en radonmätning med goda resultat.
 • Upphandlat en trädgårsmästare.

Hämta årsredovisningen för 2008

2007

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2007 är:

 • Föreningen har under året genomfört en renovering av ventilationssystemet.
 • Renoveringen av lokal på Sjöbjörnsvägen 36 har slutförts och lokalen är nu sammanslagen med intilliggande kontorslokal.
 • Föreningen har kontrakterat Lestra som ensam leverantör för all fastighets- och markskötsel.
 • Under senhösten breddades ramper till cykelrummen för att underlätta för parkering av barnvagnar i dessa.

Hämta årsredovisningen för 2007