NYHETER (Startsida)

Medlemsenkät 2020

Nu vänder vi oss till dig som medlem för att få din åsikt om föreningens investeringar och inriktningar. 

Enkäten är uppdelad i fyra delar:
• Kommande projekt och investeringar
• Trivsel, sociala träffar och samverkan
• Övriga allmänna frågor

Dina svar är anonyma och ingen kommer kunna se om och hur du har svarat.Enkäten är helt anonym och tar endast 5-10 minuter.


Sista datum är att delta i enkäten är 30 november.
Enkäten hittar du här.

AVSTÄNGNING AV VATTEN SÖNDAG 20/9 KLOCKAN 13.00

På lördagskvällen upptäcktes en vattenläcka på inkommande kallvattenledning som behöver akut lagas.

Vi kommer att vara tvungna att stänga av vattnet från klockan 13.00 idag söndag 20/9. Det är inte möjligt i dagsläget att uppskatta åtgångstiden för arbetet men förhoppningen är att det ska vara åtgärdat före kvällen.

Vänligen tappa upp vatten för dagsbehovet under förmiddagen och undvik sätta på tvätt- och diskmaskiner tills vattnet är på igen.

Avloppet är ej avstängt, toaletter kan alltså användas som vanligt men det kommer ej gå att spola.

Informationsblad höst 2020

Nu finns det senaste nyhetsbrevet i alla postfack och trapphus.
Ni kan också läsa det digitalt via länken här


I nyhetsbrevet kan du läsa om:

  • Medlemsenkät 2020 – delta i senast 30 november!
  • Pågående arbete med avloppsrören
  • Kabel-TV upphör 8 september
  • Källsortering i våra grovsoprum
  • Trädfällning och gallring av grenar
  • Problem med mal

Trädfällning och gallring av grenar

Under veckan har det tagits ner döda träd och grenar på området. En arborist har inspekterat träden och bedömt att dessa inte skulle återhämta sig och att åtgärderna är nödvändiga för att förhindra olyckor.

Orsaken till att träden helt eller delvis dött är torka under den varma sommaren 2018

  • En björk på baksidan av Sjöbjörnsvägen 6 har tagits ner helt.
  • En ek på framsidan av Sjöbjörnsvägen 4 och 6 är död. De grenar som riskerar at gå av har kapats men trädet kommer att stå kvar som ekotjänst för bland annat insikter.
  • Två björkar på innergården vid Sjöbjörnsvägen 52 har gallrats på döda grenar.

Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.

Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.

Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play.

Mer information

All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 8 september för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

Information om störande arbete – Brf Gröndalsterrassen

Mellan 31/8 och 11/9 kommer en mur skada utanför Brf Gröndalsterrassens garage repareras. Detta kommer att innebära en del smärre olägenheter under denna period.
Första veckan kommer den gamla muren avlägsnas. De tre första dagarna blir värst då den gamla muren skall bilas och blästras. Den andra veckan skall den nya muren gjutas, vilket förhoppningsvis kommer bli lugnare.
Arbetet avses ske under normal arbetstid vardagar.

Föreningen är just nu i stort behov av p-platser!

Om du är bortrest eller på något sätt inte nyttjar er p-plats i sommar – vänligen hör av er omgående till
styrelsen så vi kan nyttja p-platsen istället som ersättningsplats. Vi kompenserar genom att inte
debitera någon hyra för den tid ni lämnar över p-platsen.

Årsmöte 2020 och årsredovisning 2019

Nu har kallelse och årsredovisning delats ut via postbox till alla medlemmar.

Årsstämman äger rum i 25 maj 19:00 i Gästlägenheten på Sjöbjörnsvägen 16 samt digitalt.

På grund av extraordinära omständigheter som råder vad gäller Covid-19 så har styrelsen beslutat att erbjuda digital närvaro som komplement till stämmolokal. Alla som har teknisk möjlighet ska delta online, detta med hänsyn till medlemmars hälsa. Stämmolokalen är öppen för de som inte har teknisk möjlighet att delta online. Styrelsen kommer att delta på stämman digitalt. Se kallelsen för hur du deltar online. Stämmolokalen är mycket liten så vi rekommenderar mycket starkt att närvara digitalt.

Varmt välkomna!

Lämna in din motion till årsstämman senast 31 mars

Som medlem i BRF Stjärnhusen Stockholm kan du lämna en eller flera motioner till årsstämman. Motionen till stämman behandlas utav styrelsen förutsatt att den inkommit innan det datum som finns utsatt i stadgarna. Motioner som inkommit efter detta datum kan behandlas i mån av tid och beroende på storleken av motionens fråga.

Motionerna skickas till styrelsen via e-post eller lämnas i brevlåda vid port 16 senast 31 mars.

På hemsidan under rubriken “Föreningen” kan ni läsa mer om årsstämman.