Kontaktuppgifter styrelsen

Mejl

Vill ni få kontakt med styrelsen nås vi via info@stjarnhusen.info.
Vi har för avsikt att svara inom 2 dagar.

Postlåda

Du kan också nå styrelsen via post till postlådan i port nr 16.

Adress

Faktureringsadress
Brf Stjärnhusen Stockholm
ID 58001
Box 1071
831 29 Östersund

Postadress
Brf Stjärnhusen Stockholm
Sjöbjörnsvägen 16, n.b.
11767 Stockholm

Styrelseledamöter

Martin Hammarson
Ordförande
martin.hammarson@stjarnhusen.info
Tel. 0704-56 72 45

Mathias Thorén
Kassör
mathias.thoren@stjarnhusen.info

Anna Brandi
Sekreterare
anna.brandi@stjarnhusen.info

Andrea Dahlgren
Ledamot
andrea.dahlgren@stjarnhusen.info

Amanda Eklund
Ledamot
amanda.eklund@stjarnhusen.info

Birgitta Roupe
Ledamot
birgitta.roupe@stjarnhusen.info

Martin Wier
Ledamot
martin.wier@stjarnhusen.info

Per-Ola Skrifvare
Suppleant
po.skrifvare@stjarnhusen.info

Anja Vanhatalo
Suppleant
anja.vanhatalo@stjarnhusen.info

Helena Löfgren
Suppleant
helena.lofgren@stjarnhusen.info