Styrelseledamöter

 

Per-Ola Skrifvare
Ordförande

po.skrifvare@stjarnhusen.info

Helena Löfgren
Kassör

helena.lofgren@stjarnhusen.info

Anna Brandi
Sekreterare

anna.brandi@stjarnhusen.info

Bo Altegen
Ledamot

bo.altegen@stjarnhusen.info

Birgitta Roupe
Ledamot

birgitta.roupe@stjarnhusen.info

Henrik Mandén
Ledamot

henrik.manden@stjarnhusen.info

Emma Levin
Ledamot

emma.levin@stjarnhusen.info

Nils Nordstrand
Suppleant

nils.nordstrand@stjarnhusen.info

Martin Hammarson
Suppleant

martin.hammarson@stjarnhusen.info

 

 

 

Extrude Interactive AB