Kallelse till extra föreningsstämma 2023

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen Stockholm till extra föreningsstämma. Föreningsstämman kallas för att:

  • genomföra fyllnadsval till styrelsen
  • besluta om förslag till ändrade stadgar till följd av bl.a. lagändringar
Datum: Tisdagen 7 mars 2023
Tidpunkt:18:00 
Plats:Föreningens gästlägenhet, vid Sjöbjörnsvägen 16

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av en justeringsman tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
9. Beslut om ändring av föreningens stadgar
10. Stämmans avslutande

Dokument #1: Läs kallelsen i sin helhet

Dokument #2: Förslag till ändrade stadgar

Fönstermålning samt byte av isolering

För att sänka föreningens uppvärmningskostnad samt förbättra inomhuskomforten har styrelsen beslutat att byta isoleringen innanför panelen under balkong/uteplats-fönster. Detta arbete kommer att inledas redan vecka 5 och detaljerad plan kommer sedan ut per trapphus.

Fönstermålningen kommer att dra igång v.16. I samband med detta kan du som medlem beställa ett antal olika tilläggstjänster, exempelvis målning av fönsterbågar. Observera dock att det är du som medlem som ansvarar för det invändiga underhållet i lägenheten, dvs eventuell beställning av tilläggstjänster bekostas av medlem. 

Föreningen har använt sig av Målerikonsulterna för upphandling av entreprenör samt besiktning av utfört arbete. Penselkompaniet har fått uppdraget att byta isolering samt utföra fönstermålningen.

Mer information om isolering och fönstermålning finner du i din brevlåda.

Registrera tvättbricka senast 14/11

Påminnelse om att alla måste registrera sina tvättbrickor i det nya systemet enligt tidigare instruktion senast 14/11 för att få åtkomst till tvättstugan efter detta datum.

Tvättstugan stängd 26-27/10

Den 26-27 oktober kommer det nya bokningssystemet för tvättsugan (och gästlägenehten) att installeras. Under dessa dagar kommer tvättstugan att vara stängd.

Manualer och användarinstruktioner för det nya systemet kommer inom kort att meddelas via separat utskick i postfack.

Boka därför inga tvättpass i det nuvarande systemet till efter den 25 oktober, dessa bokningar kommer inte att föras över till det nya systemet.

/Styrelsen

Avstängning av tvättstugan

Tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp kommer nu äntligen att bytas ut samt ventilationen ses över.

Tvättstugan kommer därför att vara avstängd under ca 3 veckor med start den 25:e januari

Senare under vintern kommer också bokningssystemet att bytas ut till ett nytt som även medger bokning via internet och dessutom hanterar bokning av gästlägenheten.

Simpleko ny ekonomisk förvaltare

Föreningens Ekonomiska förvaltare (fd. RB ekonomi) har bytt namn till Simpleko.

Här hittar ni vanliga frågor och svar.

Kontaktuppgifter till Simpleko – din ekonomiska förvaltare
För medlemmar och hyresgäster
Gäller ditt ärende:
• Hyres- och avgiftsavier
• Autogiro/e-faktura/Kivra
• Kontrolluppgifter lägenhetsförsäljning
• Kundfakturering
• Pantsättning
• Överlåtelse

Kontakta oss på telefonnummer 018-66 01 60 (helgfria vardagar 9-12)

Logga enkelt in på Portalen med BankID för att se dina avier eller lägga ett
ärende/-fråga till oss, gå då in på portal.simpleko.se/kundportal

Besök vår hemsida www.simpleko.se där ni också kan få svar på de vanligaste
frågorna gällande ert boende.

Med vänlig hälsning
Simpleko

Medlemsenkät 2020

Nu vänder vi oss till dig som medlem för att få din åsikt om föreningens investeringar och inriktningar. 

Enkäten är uppdelad i fyra delar:
• Kommande projekt och investeringar
• Trivsel, sociala träffar och samverkan
• Övriga allmänna frågor

Dina svar är anonyma och ingen kommer kunna se om och hur du har svarat.Enkäten är helt anonym och tar endast 5-10 minuter.


Sista datum är att delta i enkäten är 30 november.
Enkäten hittar du här.

AVSTÄNGNING AV VATTEN SÖNDAG 20/9 KLOCKAN 13.00

På lördagskvällen upptäcktes en vattenläcka på inkommande kallvattenledning som behöver akut lagas.

Vi kommer att vara tvungna att stänga av vattnet från klockan 13.00 idag söndag 20/9. Det är inte möjligt i dagsläget att uppskatta åtgångstiden för arbetet men förhoppningen är att det ska vara åtgärdat före kvällen.

Vänligen tappa upp vatten för dagsbehovet under förmiddagen och undvik sätta på tvätt- och diskmaskiner tills vattnet är på igen.

Avloppet är ej avstängt, toaletter kan alltså användas som vanligt men det kommer ej gå att spola.