Hänvisning till ny hemsida samt Boappa

Brf Stjärnhusen Stockholm kommer att byta hemsida under 2023.

Den nya hemsidan med uppdaterad föreningsinformation finns redan nu tillgänglig på https://boappa.se/brf-stjarnhusen-stockholm-stockholm.

På den nya hemsidan finns översiktlig information om föreningen tillgänglig för alla – framförallt anpassad för mäklare och blivande medlemmar i föreningen.

Befintliga medlemmar i Brf Stjärnhusen Stockholm uppmanas att anmäla sig till föreningens Boappa-portal, enligt tidigare informationsutskick, för att kunna ta del av all föreningsrelaterad information.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen Stockholm till ordinarie
föreningsstämma.


Datum: Onsdag 24 maj 2023
Tid: 19:00
Plats: Blommensbergsskolans matsal (Blommensbergsvägen 110)

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av en justeringsman tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat – och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
15. Val av revisorer och ev. suppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
a. Beslut om ändring av föreningens stadgar
b. Motion från medlem om inköp av hjärtstartare
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

Läs kallelsen i sin helhet

Läs årsredovisningen för 2022

Kallelse till extra föreningsstämma 2023

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen Stockholm till extra föreningsstämma. Föreningsstämman kallas för att:

  • genomföra fyllnadsval till styrelsen
  • besluta om förslag till ändrade stadgar till följd av bl.a. lagändringar
Datum: Tisdagen 7 mars 2023
Tidpunkt:18:00 
Plats:Föreningens gästlägenhet, vid Sjöbjörnsvägen 16

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av en justeringsman tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
9. Beslut om ändring av föreningens stadgar
10. Stämmans avslutande

Dokument #1: Läs kallelsen i sin helhet

Dokument #2: Förslag till ändrade stadgar

Fönstermålning samt byte av isolering

För att sänka föreningens uppvärmningskostnad samt förbättra inomhuskomforten har styrelsen beslutat att byta isoleringen innanför panelen under balkong/uteplats-fönster. Detta arbete kommer att inledas redan vecka 5 och detaljerad plan kommer sedan ut per trapphus.

Fönstermålningen kommer att dra igång v.16. I samband med detta kan du som medlem beställa ett antal olika tilläggstjänster, exempelvis målning av fönsterbågar. Observera dock att det är du som medlem som ansvarar för det invändiga underhållet i lägenheten, dvs eventuell beställning av tilläggstjänster bekostas av medlem. 

Föreningen har använt sig av Målerikonsulterna för upphandling av entreprenör samt besiktning av utfört arbete. Penselkompaniet har fått uppdraget att byta isolering samt utföra fönstermålningen.

Mer information om isolering och fönstermålning finner du i din brevlåda.

Registrera tvättbricka senast 14/11

Påminnelse om att alla måste registrera sina tvättbrickor i det nya systemet enligt tidigare instruktion senast 14/11 för att få åtkomst till tvättstugan efter detta datum.

Tvättstugan stängd 26-27/10

Den 26-27 oktober kommer det nya bokningssystemet för tvättsugan (och gästlägenehten) att installeras. Under dessa dagar kommer tvättstugan att vara stängd.

Manualer och användarinstruktioner för det nya systemet kommer inom kort att meddelas via separat utskick i postfack.

Boka därför inga tvättpass i det nuvarande systemet till efter den 25 oktober, dessa bokningar kommer inte att föras över till det nya systemet.

/Styrelsen

Avstängning av tvättstugan

Tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp kommer nu äntligen att bytas ut samt ventilationen ses över.

Tvättstugan kommer därför att vara avstängd under ca 3 veckor med start den 25:e januari

Senare under vintern kommer också bokningssystemet att bytas ut till ett nytt som även medger bokning via internet och dessutom hanterar bokning av gästlägenheten.

Simpleko ny ekonomisk förvaltare

Föreningens Ekonomiska förvaltare (fd. RB ekonomi) har bytt namn till Simpleko.

Här hittar ni vanliga frågor och svar.

Kontaktuppgifter till Simpleko – din ekonomiska förvaltare
För medlemmar och hyresgäster
Gäller ditt ärende:
• Hyres- och avgiftsavier
• Autogiro/e-faktura/Kivra
• Kontrolluppgifter lägenhetsförsäljning
• Kundfakturering
• Pantsättning
• Överlåtelse

Kontakta oss på telefonnummer 018-66 01 60 (helgfria vardagar 9-12)

Logga enkelt in på Portalen med BankID för att se dina avier eller lägga ett
ärende/-fråga till oss, gå då in på portal.simpleko.se/kundportal

Besök vår hemsida www.simpleko.se där ni också kan få svar på de vanligaste
frågorna gällande ert boende.

Med vänlig hälsning
Simpleko