K-märkning

Våra hus är kulturmärkta

Kulturmärkningen på våra hus är blå. Det betyder att husen är skyddade för den unika utformningen. Skyddet gäller all exteriör, trapphus och delar av lägenheten. Grundregeln är att planlösningen inte bör förändras och att inga förändringar bör göras i lägenheten om det inte går att återställa till originalet.

Innan man påbörjar en förändringar i lägenheten, även om man har bygglov eller bygganmälan, ska lägenhetsinnehavaren meddela styrelsen om förändringen. För enklare förändringar behöver inte styrelsen informeras, exempelvis förbättring av ytskiktet på golv, väggar. Alla kök är förberedda för installation av diskmaskin.

Under 2017 togs ett vårdprogram gällande fastighetens kulturhistoriska värden fram. Arbetet gjordes utav byggnadsantikvarier vid Stockholms Byggnadsantikvarier AB. Vårdprogram skall fungera som vägledning för invändigt och utvändigt underhåll.

Länk till vårdprogrammet finns här.