Parkering

Hyra parkeringsplats

Det finns ett cirka 100 parkeringsplatser i anslutning till våra hus. Platserna är till för föreningens medlemmar som kan påvisa att de har ett aktivt bilinnehav. Det finns parkeringsplatser med och utan eluttag för motorvärmare. Plats med eluttag kostar 500 kr i månaden och parkeringsplats utan eluttag kostar 400 kr i månaden.

Policy för parkeringsuthyrning

 • Endast en bilplats per lägenhet tillåts.
 • Bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen är platshyresgäst.
 • Den som tackar nej till erbjudande om bilplats två gånger, placeras sist i kön. Erbjudande kommer med minst 1 mån mellanrum.
  Styrelsen administrerar byten av parkeringskön. Sökande köar för ny plats genom att anmäla vilka platser som önskas, se parkeringskartan ovan. Byte kan även ske mellan platshyresgästerna själva, då ska styrelsen skriftligen meddelas så att nya kontrakt kan utfärdas.
 • Om en sökande redan har en plats och köar för en annan typ av objekt, så sägs det första avtalet upp samtidigt som han eller hon får tillträde till den nya platsen. 
 • Önskemål om specifik bilplats ska innehålla nummer på den bilplats som medlemmen/hyresgästen är intresserad av.
 • När en sökande fått erbjudande om en bilplats och tackat ja till denna, skickas två avtal till platshyresgästen för påskrift.

Ställ dig i parkeringskö

 • Ange i ansökan om det avser en ny plats eller byte av plats.
 • Ange om du har önskemål på några specifika platser. Längre upp på sidan hittar du en karta över parkeringen. 
 • För att ställa dig i parkeringskö skickar du ett mail till info info@stjarnhusen.info

Gästparkering

Föreningen har även gästparkeringar utanför port 10, 16 och port 40-44. Betalning via SMS gäller.

MC- och mopedparkering

Utanför port 48 finns en p-ruta som är avsedd för motorcykel. Här får Stjärnhusens medlemmar parkera MC och moped klass utan kostnad, däremot måste registreringsnumret först anmälas till styrelsen för att undvika böter från Apcoa. Moped klass II får parkeras på våra cykelställ. Under inga omständigheter får bensindrivna fordon förvaras i våra cykelförråd p.g.a. brandrisken det medför.

Felparkerade fordon

Föreningen har ett avtal med Apcoa för parkeringsbevakning. Apcoa har rätt att ta ut avgift för fordon som ej är parkerat på markerad p-plats. Ring 0771-40 1020 om du vill anmäla ett felparkerat fordon.