Nyhetsblad

Styrelsen har som ambition att ge ut ett nyhetsblad fyra gånger per år. Dessa läggs i din postbox och sätts upp i anslagstavlorna i portuppgångarna. Nedan kan du läsa de informationsblad som har givits ut av styrelsen.

2020

2020 – informationsblad vår
2020 – informationsblad sommar
2020 – informationsblad höst

2019

2019 – informationsblad vår
2019 – informationsblad sommar
2019 – informationsblad höst
2019 – informationsblad vinter

2018

2018 – informationsblad vår

2017

2017 – Informationsblad vår
2017 – Informationsblad sommar
2017 – Informationsblad höst
2017 – Informationsblad vinter

2016

2016 – Informationsblad höst
2016 – Informationsblad sommar
2016 – Informationsblad vår

2014

2014 – Informationsblad Nr 4
2014 – Informationsblad Nr 3
2014 – Informationsblad Nr 2
2014 – Informationsblad Nr 1

2013

2013 – Informationsblad Nr 2
2013 – Informationsblad Nr 1

2010

2010 – Informationsblad Nr 1
2010 – Informationsblad Nr 2
2010 – Informationsblad Nr 3

2009

2009 – Informationsblad Nr 1
2009 – Informationsblad Nr 2 
2009 – Informationsblad Nr 3 
2009 – Informationsblad Nr 4

2008

2008 – Informationsblad Nr 2 
2008 – Informationsblad Nr 3