Grovsoprum & källsortering

Det finns tre grovsoprum på vårt område, utanför nummer 6, 10 och 38.

Det går bra att lämna grovsopor, kompostavfall med mera i respektive kärl. Det finns beskrivande skyltar på väggen som förklarar vad som får läggas i kärlen, för allas trevnad är det bra om vi följer dessa instruktioner.

I grovsoprummen finns cellulosapåsar för komposterbart avfall, komposthinkar finns att tillgå via styrelsen. Hör av dig så ser vi till att du får en!

Tänk på att när ni har andra grovsopor såsom målarfärg, möbler, vitvaror med mera måste du själv lämna till kommunens återvinningscentraler. 
Läs mer om återvinningscentralerna i Stockholm.