Förhållningsregler

Bokning

 • Lägenheten är tillgänglig för medlemmar och hyresgäster i Brf Stjärnhusen och är endast avsedd för besök av närstående och privata sammankomster.
 • All kontakt (Bokning, hantering av nycklar, betalning osv) ska ske av medlem i föreningen.
 • Lägenheten får bokas högst 5 dagar i följd och högst 5 dagar i månaden. Varje medlem får ha max 3 aktiva bokningar samtidigt. Med anledning av den pågående pandemin tillåts bokningar som är längre än 5 dagar i följd.
 • Bokning görs tidigast 3 månader före hyrestillfället.
 • Storhelger kan vid behov lottas ut. Lottningen görs då ca 2 månader före hyrestillfället.
 • Bokningen är giltig först när du fått bekräftelse via e-post eller telefon.
 • Bokning sker i första via formuläret.
 • Priset är 500kr / dag

Avbokning

Vid avbokning senare än 24 timmar före bokat datum eller om nyckel inte hämtas ut debiteras hyra för första dygnet. Om detta inte betalas kan medlemmen inte hyra lägenheten förrän skulden är reglerad.

Betalning

 • Betalning görs av medlem i föreningen (ej besökande gäst).
 • Betalning görs till konto 8327 9 914 238 001-4, Swedbank.
 • Vid betalning, ange bokningsnummer och efternamn.
 • Bekräftelse på betalning skickas via e-post till amanda.svanborg@stjarnhusen.info senast 2 veckor innan hyrestillfället.
 • Kostnaden för lägenheten är 500kr/dygn

Tillträde och nyckel

 • Nyckel hämtas och återlämnas av medlem enligt överenskommelse- Tillträde kl. 12.00 och avlämning senast kl. 10.00.
 • Vid förlorad nyckel debiteras medlemmen för låsbyte. Nyckeln anses förlorad om nyckeln inte återlämnats inom 24 timmar efter hyrestillfällets slut.
 • Hantering av nycklar ska ske av medlem i föreningen (ej besökande gäst)

Avbokning

Vid avbokning senare än 24 timmar före bokat datum eller om nyckel inte hämtas ut debiteras hyra för första dygnet. Om detta inte betalas kan medlemmen inte hyra lägenheten förrän skulden är reglerad.

Under din bokning

1. Visa hänsyn till grannarna. Inga störande ljud efter klockan 22.

2. Om några skador uppstår under tiden du disponerar lägenheten är du skyldig att anmäla detta snarast. Det är medlemmen som hyr som är skyldig att ersätta.

3. Lokalerna skall vara städade vid utflyttning
– Golven ska dammsugas och våttorkas
– Använt porslin och övrig köksutrustning diskas och återställs på avsedd plats.
– Papperskorgar töms och slängs.
– Kylskåpet ska lämnas tomt och rengöras efter användande.
– Bord och stolar skall placeras tillbaka om de flyttats samt torkas av.
– På toaletterna ska golv, handfat och WC tvättas av.
– Täcken och kuddar till bäddsoffan ska lämnas i garderoben. 
– Torka av öppna ytor och bord

4. Om fullgod städning efter hyrestidens slut ej skett enligt styrelsens besiktning och uppfattning debiteras medlem som bokat 500 kr

5. Inga husdjur får vistas i lokalen

6. Ingen rökning tillåten i eller utanför lokalen.

7. Öppen eld får endast användas i form av värmeljus.

8. Föreningen ansvarar ej för värdesaker som förvaras i lokalen.

9. Se noga till att alla dörrar är låsta då ni lämnar lokalen.

10. Vid förlorad nyckel debiteras medlemmen för låsbyte. Nyckeln anses förlorad om nyckeln inte återlämnats inom 24 timmar efter hyrtidens slut.