Förvaltning

gulthus med grönt träd

Ekonomi

Föreningen är håller just nu på att byta ekonomisk förvaltare. Fram till 2017-12-31 sköter Storholmen Förvaltning AB föreningens ekonomi. Från och med 2018-01-01 sköts detta av Agenta Förvaltning.

Förvaltaren sköter föreningens ekonomi vilket betyder att de bland annat sköter avgiftshanteringen. De kan även hjälpa dig med information om föreningens pantförskrivning, utdrag ur lägenhetsförteckningen eller uträde ur föreningen.

El

Lägenheternas elmätare är placerade i ett låst utrymme i källaren i varje uppgång. Mätarens beteckning står angiven på en skylt högst upp på elcentralen i din lägenhet, en bokstav och en siffra. Om du behöver hjälp med avläsning av elmätaren, kontakta fastighetsskötaren på Storholmen Förvaltning AB fram till och med 2017-12-31, därefter Driftia.

Fastighetsskötsel och markunderhåll

Föreningen håller just nu på att byta teknisk förvaltare och fastighetsskötare.

Fram till 2017-12-31 är det Storholmen som sköter om våra fastigheter och vårt markunderhåll. Du når dem på 0771-786 746, måndag till fredag 07.00 - 21.00, eller via www.storholmendirekt.se dygnet runt.

Från och med 2018-01-01 sköts förvaltningen av Driftia. De nås på telefonnummer 08-744 44 33 på dagtid fram till klockan 16 eller på portal www.driftia.se dygnet runt.

Trädgård

Beskärning av buskar och träd sköts av Lidingö Hustomte AB. För frågor eller synpunkter gällande deras arbete kan du vända dig till styrelsen.

Värme

Fastigheterna värms upp med fjärrvärme genom en värmecentral placerad på Sjöbjörnsvägen 52.

Extrude Interactive AB