Underhåll av fastigheten

Här kan du läsa om vilka renoveringar och underhåll som har färdigställts samt planeras att genomföras i fastigheten. Det finns inga planer på att höja avgiften för att bekosta renoveringarna. 

Föreningen har även en underhållsplan som ses över årligen samt revideras vid behov.

Planerat underhåll  

2021-2022 Utbyte av inkommande huvudvattenledningar under mark
2022 Utvändig fönsterrenovering
2022 OVK
2022-2023 Trapphusrenovering

 * Tidsplanen för kommande underhåll kan komma att revideras 

Utförda underhåll

2021 Renovering av uthyrningslokaler 
2021 Upprustning och nya maskiner till tvättstugan
2020 Renovering avloppsledningar liggande stammar 
2020 Balkongrenovering port 30, 32, 42 
2020 Barnvagnsförråd 
2020 Renovering av fyra uthyrningslokaler 
2019 Takomläggning 
2019 Renovering av gästlägenhet
2018 Balkongrenovering port 32, 34, 38
2018 Montering av postboxar
2018 Belysning i trapphusen
2017 Installation av kodlås 
2017 Entréportar byttes till replikor
2017 Utbyte av rökluckor i trapphus
2015 Byte ev utomhusbelysning
2012 Trädgårdsrenovering 
2011 Utvändig fönstermålning
2009 Bredbandsinstallation
2007 Renovering av ventilationssystem
2003 Byte av el-stigare
2002 Elstambyte
2002 Rörstambyte
2002 Trappuppgångar
2001 Tvättstuga renoverades
1998 Fasaden renoverades