Styrelsen

Styrelsen är föreningens företrädare utåt och ansvarar för det löpande arbetet. Det omfattar att ingå avtal med leverantörer för föreningens räkning och ansvara för föreningens ekonomi. Styrelsen är föreningens verkställande organ medan föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens sammansättning utses av medlemmarna på föreningsstämman och består av medlemmar i föreningen som arbetar för att förvalta och och utveckla föreningen och fastigheten.   

Styrelsemöten äger rum ca en gång i månaden.

Kontaktinformation styrelsen
Har du förbättringsförslag eller idéer är du välkommen att höra av dig, vi har för avsikt att svara inom 2 dagar.

E-postadress: info@stjarnhusen.info
Postlåda: Du kan också nå styrelsen via post till postlådan i port nr 16

Postadress:
Brf Stjärnhusen Stockholm
Sjöbjörnsvägen 16, n.b.
11767 Stockholm

Styrelsens sammansättning 

Martin Hammarson
Ordförande
martin.hammarson@stjarnhusen.info
Tel. 0704-56 72 45

Mathias Thorén
Kassör
mathias.thoren@stjarnhusen.info

Richard Hede
Sekreterare

Martin Wier
Ledamot
martin.wier@stjarnhusen.info

Birgitta Roupe
Ledamot
birgitta.roupe@stjarnhusen.info

Helena Löfgren
Suppleant
helena.lofgren@stjarnhusen.info

Louise Nederman
Suppleant