Om föreningen & fastigheten (gammal)

Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen är en ung förening. Föreningen bildades 2005, innan dess ägdes och förvaltades husen av Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Husen som är från 1946 är ritade av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius, byggmästare var Olle Engkvist.  Föreningen har cirka 200 medlemmar. Tillsammans äger vi två juridiska fastigheter, Akterspegeln 20 och Akterspegeln 23. Det finns totalt 223 lägenheter där en del är hyreslägenheter samt ett antal lokaler för uthyrning. Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen är en äkta bostadsrättsförening.

Lokalerna och lägenheterna är uppdelade enligt följande fastighetsbeteckning:
Akterspegeln 20 – Sjöbjörnsvägen 4-14
Akterspegeln 23 – Sjöbjörnsvägen 16-52.

Gröndals stjärnhus, oktober 2018 08

Viktiga fakta:

 • Tomten som husen står på ägs av föreningen.
 • Endast två ägare på en lägenhet.
 • Juridisk person kan inte köpa lägenhet.
 • Nya medlemmar tas upp på styrelsemötet som sker en gång i månaden.
 • In- och utträdesansökan skickas till, Brf Stjärnhusen Stockholm, Sjöbjörnsvägen 16 nb, 117 67 Stockholm.

Om fastigheterna:

 • Alla stammar, V/A, kök o badrum är utbytta mellan år 2000-2003.
 • El-stigare utbytta mellan år 2000-2003.
 • Fasaden renoverades 1998.
 • Grunden är i gott skick.
 • Trappuppgångarna renoverades år 2000-2003.
 • Husen värms upp av fjärrvärme.
 • Ventilationen är frånluftsfläktar.
 • Tvättstuga är Stor och effektiv, ombyggd år 2001.
 • Alla lägenheter har balkong eller uteplats, balkongerna byggdes om 1986.
 • Trappuppgångarnas entréportar har kodlås som är öppet mellan 06.00 – 21.00.
 • Vinden är inte exploaterad.
 • Portarna byttes ut till replikor under 2017.

Ekonomi:

 • Föreningens ekonomi är god. Ekonomisk plan kan erhållas för 300 kronor.
 • Ekonomisk förvaltning är RB Ekonomi (f.d. Agenta Förvaltning) 08-522 18 242 från och med 2018-01-01. Tidigare sköttes förvaltningen av Storholmen.
 • Överlåtelseavgiften på 1008 kronor, betalas av köparen.