Förvaltning

Ekonomi

Föreningens ekonomiska förvaltare är RB Ekonomi (f.d. Agenta Förvaltning). Förvaltaren sköter föreningens ekonomi vilket betyder att de bland annat sköter avgiftshanteringen. De kan även hjälpa dig med information om föreningens pantförskrivning, utdrag ur lägenhetsförteckningen eller utträde ur föreningen.

El

Lägenheternas elmätare är placerade i ett låst utrymme i källaren i varje uppgång. Mätarens beteckning står angiven på en skylt högst upp på elcentralen i din lägenhet, en bokstav och en siffra. Om du behöver hjälp med avläsning av elmätaren, kontakta fastighetsskötaren hos Driftia.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel och markunderhåll sköts av Driftia. De nås på telefonnummer 08-744 44 33 på dagtid fram till klockan 16 eller på portal www.driftia.se dygnet runt.

Markunderhåll

Markunderhållet och trädgårdarna sköts av Lidingö Hustomte. Vid frågor eller synpunkter om trädgårdsskötsel kontakta styrelsen.

Värme

Fastigheterna värms upp med fjärrvärme genom en värmecentral placerad på Sjöbjörnsvägen 52.