Förvaltning

Ekonomisk förvaltning  

Föreningens ekonomiska förvaltare är Simpleko (f.d. RB Ekonomi Förvaltning). Förvaltaren har fullmakt att sköta föreningens ekonomi, administration, avtal och register.

Kontakta Simpleko med frågor om

Autogiro /e-faktura
Hyres- och avgiftsavier
Parkeringsavier
Kontrolluppgifter lägenhetsförsäljning
Pantförskriver / pantsättning
Överlåtelse
Lägenhetsförteckning / Lägenhetsregistret / Lägenhetsutdrag
Utträde ur föreningen
Kundfakturering
Inre reparationsfond

Kontaktuppgifter till Simpleko hittar ni här

Fastighetsskötsel 

Föreningens tekniska förvaltare är Drifta förvaltning AB. Utöver föreningens fastighetsskötsel kan boende mot kostnad beställa tjänster privat av Driftia förvaltning AB. 

Kontakta Driftia med frågor om

Fastighetsskötsel
Markunderhåll
Felanmälan 
Jourservice

Kontaktuppgifter till Driftia hittar ni här. 


Mark- och trädgårdsunderhåll

Markunderhåll  och trädgårdarna sköts av Lidingö Hustomte AB. Vid frågor eller synpunkter om trädgårdsskötsel kontakta styrelsen.

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni här

Lokalvård

Lidingö Hustomte AB sköter städningen av föreningens gemensamma utrymmen. Trapphusen och tvättstugan städas en gång per vecka. Golvet i soprummen sopas en gång per vecka och våtrengörs varannan vecka. Vid frågor eller synpunkter kontakta styrelsen. 

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni här