Motion till stämman

Som medlem i BRF Stjärnhusen Stockholm kan du lämna en eller flera motioner till årsstämman. I kallelsen till årsstämman hittar du information om när du senast ska ha lämnat in motionen och vart du ska skicka den. En motion till stämman behandlas utav styrelsen förutsatt att den inkommit innan det datum som finns utsatt i stadgarna. Motioner som inkommit efter detta datum kan behandlas i mån av tid och beroende på storleken av motionens fråga.

Innan årsstämman ger styrelsen sitt yttrande och på motionen och tar beslut om de vill bifalla (godkänna) eller avslå motionen. Det viktigt att formulera motionen så det finns en tydlig frågeställning. Om det finns flera förslag i samma motion kan du istället skriva flera att-satser. Din motion tillsammans med styrelsens yttrande bifogas sedan i handlingarna som skickas ut till alla medlemmar inför årsmötet. På så vis får alla medlemmar möjlighet att läsa igenom din motion och bilda en egen uppfattning om motionens förslag samt om styrelsens yttrande.

Motionen tas sedan upp på årsmötet, det är alltid årsmötet som bestämmer om en motion ska bifallas eller inte. Det är mötesordförande som är opartisk till beslutet som sedan ställer frågan till årsstämman om mötet röstar för att bifalla eller ge avslag till motionen. Du eller någon annan på årsmötet kan ropa “votering” om du inte är nöjd med mötesordförande uppfattning om vilket förslag som flest medlemmar röstat på. Då sker en rösträkning.

Om en motion innehåller flera att-satser kan mötet säga ja till vissa och nej till andra.

Motioner är ett viktigt och demokratiskt arbetssätt där medlemmen får möjlighet att påverka föreningens framtid.

En kort manual för en motions utseende finner du här.