Årsredovisningar

Varje år ska en bostadsrättsförening redovisa ekonomin i en årsredovisning. Vår ekonomiska förvaltare tar fram en tryckt bilaga som delas ut till alla föreningsmedlemmar innan stämman. På stämman går styrelsen igenom huvudpunkterna i årsredovisningen.

2019

Hämta årsredovisning för 2019

2018

Hämta årsredovisningen för 2018

2017

Hämta årsredovisningen för 2017

2016

Hämta årsredovisningen för 2016

2015

Hämta årsredovisningen för 2015

2014

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2014 är:

 • Byte av utomhusbelysning 
 • FROM 1 januari 2014 förvaltar Storholmen Förvaltning AB BRF Stjärnhusen

Hämta årsredovisningen för 2014

2013

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2013 är:

 • Upphandling av ny ekonomisk och teknisk förvaltning 
 • Föreningen har återfått en hyresrätt som har sålts

Hämta årsredovisningen för 2013

2012

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2012 är:

 • Renoveringen av våra trädgårdar avslutades under verksamhetsåret.
 • Extrastämma för förtydligande och förenklande i föreningens stadgar.

Hämta årsredovisningen för 2012

2011

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2011 är:

 • Upphandlingen inför trädgårdrenoveringen blev klar och arbetet startade
  och beräknas vara klart sensommaren 2012.
 • Fönsterrenoveringen blev klar 2011.
 • Föreningen har börjat med uthyrning av övernattningslokalen

Hämta årsredovisningen för 2011

2010

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2010 är:

 • Föreningen tog stämmobeslut och påbörjade planeringen av en stor trädgårdsrenoveringen. Aurelio Enciso från Ulriksdals Slottsträdgårdar presenterade ett förslag som föreningen sedan dess har arbetat efter.
 • Föreningen inledde en fönsterrenoveringen som blev klar under 2011.

Hämta årsredovisningen för 2010

2009

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2009 är:

 • Föreningen har installerat ett fiber/LAN-nät för ett bättre och snabbare bredband till de boende. Internetuppkopplingen ingår i månadsavgiften.
 • Miljöförvaltningen har genomfört revision av vårt miljöarbete, revisionen föranledde inga anmärkningar.
 • Vår trädgårdsmästare, Kahlins har i samarbete med Ulriksdals trädgårdar  studerat hur våra trädgårdar kan renoveras.

Hämta årsredovisningen för 2009

2008

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2008 är:

 • Föreningen har amorterat 9 miljoner på befintliga lån.
 • Genomfört en energideklaration och en radonmätning med goda resultat.
 • Upphandlat en trädgårsmästare.

Hämta årsredovisningen för 2008

2007

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2007 är:

 • Föreningen har under året genomfört en renovering av ventilationssystemet.
 • Renoveringen av lokal på Sjöbjörnsvägen 36 har slutförts och lokalen är nu sammanslagen med intilliggande kontorslokal.
 • Föreningen har kontrakterat Lestra som ensam leverantör för all fastighets- och markskötsel.
 • Under senhösten breddades ramper till cykelrummen för att underlätta för parkering av barnvagnar i dessa.

Hämta årsredovisningen för 2007