Parkering

Hyra parkeringsplats

Det finns ett cirka 100 parkeringsplatser i anslutning till våra hus. Platserna är till för föreningens medlemmar som kan påvisa att de har ett aktivt bilinnehav. Det finns parkeringsplatser med och utan eluttag för motorvärmare. Plats med eluttag kostar 500 kr i månaden och parkeringsplats utan eluttag kostar 400 kr i månaden.

Ställ dig i parkeringskö

För att ställa dig i parkeringskö skickar du ett mail till info [at] stjarnhusen.info

Gästparkering

Föreningen har även gästparkeringar utanför port 10, 16 och port 40-44. Betalning via SMS gäller.

MC- och mopedparkering

Utanför port 48 finns en p-ruta som är avsedd för motorcykel. Här Stjärnhusens medlemmars MC och moped klass I stå utan kostnad, däremot måste registreringsnumret först anmälas till styrelsen för att undvika böter från Europark. Moped klass II får parkeras på våra cykelställ. Under inga omständigheter får bensindrivna fordon förvaras i våra cykelförråd p.g.a. brandrisken det medför.

Felparkerade fordon

Föreningen har ett avtal med Europark för parkeringsbevakning. Europark har rätt att ta ut avgift för fordon som ej är parkerat på markerad p-plats. Ring 0771-40 1020 om du vill anmäla ett felparkerat fordon.