Parkering

tulpaner

Det finns ett cirka 100 parkeringsplatser kring våra hus. Platserna är till för föreningens medlemmar som kan påvisa att de har ett aktivt bilinnehav. Det finns parkeringsplatser med och utan eluttag för motorvärmare. Plats med eluttag kostar 500 kr i månaden. Plats utan eluttag kostar 400 kr i månaden.

Karta över våra p-platser

Policy för uthyrning av parkeringsplatser i Brf Stjärnhusen finner du här.

Kölistan för parkeringsplatserna sköts av styrelsen. Om du vill ställa dig i kö respektive veta din plats i kön hör du hädanefter av dig till styrelsen. För att ställa sig i p-platskön behöver vi veta namn, lägenhetsnummer, mobiltelefon och e-postadress samt eventuella platsönskemål. Skicka informationen med e-post till info@stjarnhusen.info.

Föreningen har ett avtal med Europark för parkeringsbevakning. Europark har rätt att ta ut avgift för fordon som ej är parkerat på markerad p-plats. Ring 0771-40 1020 om du vill anmäla ett felparkerat fordon.

Föreningen har även gästparkeringar utanför port 10, 16 och port 40-44. Betalning via SMS gäller.

 

MC- och mopedparkering

Utanför port 48 finns en p-ruta som är avsedd för motorcykel. Här Stjärnhusens medlemmars MC och moped klass I stå utan kostnad, däremot måste registreringsnumret först anmälas till styrelsen för att undvika böter från Europark. Moped klass II får parkeras på våra cykelställ. Under inga omständigheter får bensindrivna fordon förvaras i våra cykelförråd pga brandrisken det medför.

 

Facebook

BRF Stjärnhusen finns på Facebook, kommunicera med era grannar på www.fb.com/brfstjarnhusen

Nyheter för Hägersten-Liljeholmen
Extrude Interactive AB