Ordningsregler

rötthusBrandvarnare

I enlighet med den förordning som antagits av Stockholms Stad ska alla lägenheter ha en brandvarnare. Det är lägenhetsinnehavarens skyldighet att se till att brandvarnaren fungerar.

Cykelrum

Dörrar till cykelrum, källargångar och grovsophus ska alltid hållas låsta. Till dörren för källarförråden krävs särskild källarnyckel, till cykelrum och grovsoprummen passar lägenhetsnyckeln. 

Dörrar

Eftersom våra hus är k-märkta är det viktigt att de dörrar som sätts in i trapphusen stämmer överens med den ursprungliga dörren: 

- Utförande avseende brandklass och ljuddämpning enligt spec i typgodkännande. 

- Ytskikt av furu, fanér eller massivt.

- Återmontage av nyckeltuben.

Kontakta styrelsen så får du hjälp  med att hitta rätt dörr.

Grannsämja

Grillning är ej tillåten på balkonger eller på uteplatser. Om grannen spelar för hög musik, ring i första hand på och säg det. Om det inte hjälper efter att detta påpekats ett antal gånger så kan ni kontakta styrelsen. Tänk på att det egna golvet är någon annans tak. 

Hjälp gärna grannen genom att sticka ner tidningar och post i brevlådan. Då är det inte så uppenbart att någon är bortrest.

Nycklar

Det finns inga huvudnycklar till lägenheterna. Lägenhetsinnehavaren har ansvaret för låset till respektive lägenhetsdörr. Fastighetsskötaren och styrelsen har en nyckel som passar till den "nyckeltub" som sitter högst upp på varje ytterdörr. Efter överenskommelse kan lägenhetsinnehavaren lägga en nyckel i "nyckeltuben" så att fastighetsskötaren eller styrelsen kan komma in i lägenheten då lägenhetsinnehavaren inte är hemma.

Vid behov av nya nycklar kan de beställas och betalas direkt hos Bysmeden Lås AB, Elektravägen 22, Hägersten 08 - 681 78 20, mot uppvisande av upplåtelseavtal respektive hyreskontrakt samt legitimation.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i de gemensamma utrymmena. Tänk också på att rökning på den egna balkongen kan störa grannen. Prata med din granne och fråga om det är ett problem.

Tvättstuga

Föreningens tvättstuga ligger i källarplan vid Sjöbjörnsvagen 28 och 46, med nedgång från bägge sidor. Tvättstugan är utrustad med 4 tvättstationer som innefattar 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare samt 1 torkskåp. Därutöver finns det en större tvättmaskin för grövre textilier och tillhörande torkskåp. Dessutom finns två kallmanglar och en stenmangel.

Till varje lägenhet tillhör en bokningsbricka, bokningen är datorstyrd vilket innebär att boende endast har tillgång till tvättutrymmena under bokad tid. Utanför varje ingång finns det en bokningstavla. Kontakta styrelsen om ni behöver en ny tvättbricka, kostnad 250 kronor. Den gamla brickan spärras för fortsatt användning.

Efter varje tvätt ska maskinerna torkas av, rensar bort kvarliggande tvättmedel i doseringsfacken samt ta bort dammet i torktumlarens filter. Städning av golv och soptömning sker av föreningens städpersonal.

OBS! Färgning av kläder och andra textilier får under inga omständigheter ske i tvättmaskinerna!

För övrigt så ansvarar lägenhetesinnehavaren för att:

  • Väl vårda sin lägenhet och föreningens gemensamma utrymmen enligt mönsterstadgarna § 13.
  • Felanmäla skada på elledning, avlopp, rörstammar eller fönster till styrelsen.
  • Ansvara för att avlopp i kök och badrum inte blir tilltäppta.
  • Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och inte lämna kranar rinnande i onödan. 
  • Göra en anmälan om ohyra visar sig i lägenheten. Föreningen har, via försäkringsbolaget, ett avtal med Anticimex AB. Kontakta styrelsen vid notering av ohyra.
  • Framkomligheten inte försvåras för ambulans, brandförsvar eller taxi.
Extrude Interactive AB