Årsredovisning

 

Varje år ska en bostadsrättsförening redovis ekonomin i en årsredovisning. Vår ekonomiska förvaltare tar fram en tryckt bilaga som delas ut till alla föreningsmedlemmar innan stämman. På stämman går styrelsen igenom huvudpunkterna i årsredovisningen.

 

Hämta årsredovisningen för 2018

 

Hämta årsredovisningen för 2017


Hämta årsredovisningen för 2016

Hämta årsredovisningen för 2015 

 

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2014 är:

 • Byte av utomhusbelyning 
 • FROM 1 januari 2014 förvaltar Storholmen Förvaltning AB BRF Stjärnhusen

Hämta årsredovisningen för 2014

 

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2013 är:

 • Upphandling av ny ekonomisk och teknisk förvaltning 
 • Föreningen har återfått en hyresrätt som har sålts

Hämta årsredovisningen för 2013

 

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2012 är:

 • Renoveringen av våra trädgårdar avslutades under verksamhetsåret.
 • Extrastämma för förtydligande och förenklande i föreningens stadgar.

Hämta årsredovisningen för 2012

 

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2011 är:

 • Upphandlingen inför trädgårdrenoveringen blev klar och arbetet startade
  och beräknas vara klart sensommaren 2012.
 • Fönsterrenoveringen blev klar 2011.
 • Föreningen har börjat med uthyrning av övernattningslokalen

Hämta årsredovisningen för 2011

 

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2010 är:

 • Föreningen tog stämmobeslut och påbörjade planeringen av en stor trädgårdsrenoveringen. Aurelio Enciso från Ulriksdals Slottsträdgårdar presenterade ett förslag som föreningen sedan dess har arbetat efter.
 • Föreningen inledde en fönsterrenoveringen som blev klar under 2011.

Hämta årsredovisningen för 2010

 

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2009 är:

 • Föreningen har installerat ett fiber/LAN-nät för ett bättre och snabbare bredband till de boende. Internetuppkopplingen ingår i månadsavgiften.
 • Milöförvaltningen har genomfört revision av vårt miljöarbete, revisionen föranledde inga anmärkningar.
 • Vår trädgårdsmästare, Kahlins har i samarbete med Ulriksdals trädgårdar  studerat hur våra trädgårdar kan renoveras.

Hämta årsredovisningen för 2009

 

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2008 är:

 • Föreningen har amorterat 9 miljoner på befintliga lån.
 • Genomfört en energideklaration och en radonmätning med goda resultat.
 • Upphandlat en trädgårsmästare.

Hämta årsredovisningen för 2008

 

Särskilt att beakta från verksamhetsåret 2007 är:

 • Föreningen har under året genomfört en renovering av ventilationssystemet.
 • Renoveringen av lokal på Sjöbjörnsvägen 36 har slutförts och lokalen är nu sammanslagen med intilliggande kontorslokal.
 • Föreningen har kontrakterat Lestra som ensam leverantör för all fastighets- och markskötsel.
 • Under senhösten breddades ramper till cykelrummen för att underlätta för parkering av barnvagnar i dessa.

Hämta årsredovisningen för 2007

Extrude Interactive AB