Renovering

Om du planerar att renovera din lägenhet, hör gärna av dig till styrelsen för att stämma av. I och med att våra hus är K-märkta har vi skyldighet att bevara vissa delar av både exteriören och interiören för eftervärlden. Detta inkluderar bland annat köken i lägenheterna, där köket ska kunna återställas till originalskick.

Om du planerar att byta ut originalkök ber vi dig därför att spara originaldelarna i ditt förråd så att andra efter dig kan använda dessa i lägenheten.

Våra hus är kulturmärkta

Kulturmärkningen på våra hus är blå. Det betyder att husen är skyddade för den unika utformningen. Skyddet gäller all exteriör, trapphus och delar av lägenheten. Grundregeln är att planlösningen inte får förändras och att inga förändringar får göras i lägenheten om det inte går att återställa till originalet. För att göra förändringar krävs bygglov eller bygganmälan

Innan man påbörjar en förändringar i lägenheten, även om man har bygglov eller bygganmälan, ska lägenhetsinnehavaren meddela styrelsen om förändringen. För enklare förändringar behöver inte styrelsen informeras, exemplevis förbättring av ytskiktet på golv, väggar. Alla kök är förberedda för installation av diskmaskin.

Under 2017 togs ett vårdprogram gällande fastighetens kulturhistoriska värden fram. Arbetet gjordes utav byggnadsantikvarier vid Stockholms Byggnadsantikvarier AB. Vårdprogram skall fungera som vägledning för invändigt och utvändigt underhåll. Länk till vårdprogrammet finns här.

Att tänka på inför en renovering

Jag vill renovera i min lägenhet, vad gäller avseende k-märkningen?
Stjärnhusen fick en blåklassad k-märkning i början av 2000-talet och detta innefattade även delar av interiören. Under 2017 togs ett vårdprogram fram gällande riktlinjer för invändigt och utvändigt underhåll och renovering. Länk till vårdprogrammet finns här. För bästa handläggning och hjälp är det bäst att kontakta styrelsen.

Man kan dock säga att generellt sett skall ändringar på k-märkta fastigheter göras i enlighet med k-märkningen alternativt vara möjliga att återställa. Till exempel betyder detta att man kan måla ytskikt eller byta golv utan tillstånd.

Jag önskar renovera mitt badrum, vad ska jag tänka på?
K-märkningen avser inte badrummen. Däremot är det ett krav att man använder sig av personal med våtrumsbehörighet. Alla större renoveringar skall alltid anmälas till styrelsen.

Vad är det för material i väggarna?
Väggarna mot trapphus och grannlägenheter i kök, badrum och i vissa lägenheters vardagsrum är av betong och kräver borrhammare för att göra snygga hål. Tänk också på att man enligt gällande byggregler för våtrum inte får borra i badrumsväggarna utan att fackmannamässigt täta hålen med våtrumssilikon så att tätskiktet bibehålls.

Övriga mellanväggar består av s.k. slaggplattor, ett slags enklare lättbetongmaterial som var vanligt vid tiden då husen byggdes, och dessa kan man borra i med vanlig slagborrmaskin, men materialet är inte homogent, så stöter man på ett hårdare parti kan det uppstå en krater. Använd därför gärna borrhammare även här och använd också gärna en borr av en dimension mindre än den plugg ni tänkt använda. Ytterväggar är i lättbetong, där är det inte lika kritiskt.

Vad ska jag tänka på när jag byter köksfläkt?
Den spiskåpan som finns från stamrenoveringen 2001 innehåller ingen fläkt utan är till för att samla upp os och ånga och leda det till frånluftskanalen. All evakuering sker med hjälp av en central fläkt på vinden i varje trapphus.

Du får därför på inga villkor montera en fläkt som är ansluten direkt till kanalen, då störs ventilationen hos dina grannar, din frånluft kan i värsta fall tränga ut i andra lägenheter. Det du får montera är en injusteringsbar spiskåpa som sedan måste injusteras till rätt luftmängd av en ventilationstekniker.

Går det bra att byta till en kolfilterfläkt?
Det går bra med en kolfilterfläkt, men då måste den vara friblåsande, d.v.s. den får inte anslutas till frånluftskanalen utan måste blåsa ut den filtrerade luften tillbaks till köket, så att inget övertryck uppstår i frånluftskanalen.  Dessutom måste en ny inställningsbar s.k. kontrollventil, som också skall injusteras, monteras i kanalanslutningen i väggen.

Jag vill installera en säkerhetsdörr, vad ska jag tänka på?
Standard för utförande av säkerhetsdörr i Brf Stjärnhusen.

Föreningen har tagit fram en standard för hur lägenhetsdörrar bör se ut i föreningen för att harmonisera med husen. Styrelsen har som mål att alla dörrar på sikt överensstämmer med standarden.

Du som boende kan själv välja vilken aktör du vill ska installera din nya säkerhetsdörr, så länge den följer den satta standarden. I samband med att standarden togs fram fick föreningen en offert från Säker Bostad på motsvarande dörr som medlemmar kan använda sig av när de vill byta dörr till sin lägenhet. Hör av dig till Säker Bostad, www.sakerbostad.se, så hjälper de dig!

Utförande avseende brandklass och ljuddämpning enligt specifikation i typgodkännande som du finner här.

Vad är det för fas i lägenheterna?
Det är 3-fas, 3x400v.