Ordningsregler

Rökning

Rökning på den egna balkongen kan störa grannarna. Prata med din granne och fråga om det är ett problem. I övrigt är det inte tillåtet att röka i föreningens gemensamma utrymmen, som gästlägenheten och tvättstugan.

Grillning

Det är naturligtvis tillåtet att grilla på de gemensamma gårdara, var bara snäll och se till att ingenting skadas och att du inte stör dina grannar. Det är inte tillåtet att grilla på den egna balkongen eller uteplatsen.

Säkerhet

I enlighet med den förordning som antagits av Stockholms Stad ska alla lägenheter ha en brandvarnare. Det är lägenhetsinnehavarens skyldighet att se till att brandvarnaren fungerar.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har regler för hur brandfarliga varor, såsom vätskor och annat, får förvaras i ett flerfamiljshus. Läs mer på MSBs hemsida.

Grannsämja

Om grannen spelar för hög musik, ring i första hand på och säg det. Om det inte hjälper efter att detta påpekats ett antal gånger så kan ni kontakta styrelsen. Tänk på att det egna golvet är någon annans tak. 

Källargångar och trapphus

Trapphusen och källargångarna är våra gemensamma utrymmen. Av säkerhetsskäl måste dessa hållas fria från barnvagnar och andra föremål. Detta är båda ur säkerhetssynpunkt om det skulle börja brinna och vi behöver ta oss ut snabbt, men också för räddningspersonal om de behöver ta sig in med bår till någon som är akut sjuk.

Både Stockholms brandförsvar och vårt försäkringsbolag kräver att inget brännbart finns i trappor och gångar samt att det inte finns något som hindrar framkomligheten vid en utryckning.

Föremål som förvaras i trapphuset kommer regelbundet undanröjas och flyttas till tillhörande cykelrum.