Lägenhetsnummer

Din lägenhet har två lägenhetsnummer, dels Folkbokföringens nummer men också ett unikt nummer internt i föreningen. Du hittar båda dina lägenhetsnummer på anslagstavlan i din port eller här.

De lägenhetsnummer som används i folkbokföringen skiljer sig från föreningens interna lägenhetsnummer. Folkbokföringens nummer är knutet till den gatuadress lägenheten ligger på. Detta nummer används av exempelvis Skatteverket. Föreningens lägenhetsnummer kan vara bra att ha till hands om du har frågor till styrelsen eller Driftia.