Försäkring

Föreningen har tecknat en försäkring för fastigheterna genom Länsförsäkringar.

Samtliga bostadsrättsinnehavare Behöver teckna en tilläggsförsäkring för bostadsrätt till den vanliga hemförsäkringen. Tilläggsförsäkringen ersätter skador på fast inredning som innehavaren själv har bekostat, egendom som bostadsrättsföreningen äger och som innehavaren har skyldighet att underhålla. För mer information, kontakta ditt försäkringsbolag.