Fönstermålning samt byte av isolering

För att sänka föreningens uppvärmningskostnad samt förbättra inomhuskomforten har styrelsen beslutat att byta isoleringen innanför panelen under balkong/uteplats-fönster. Detta arbete kommer att inledas redan vecka 5 och detaljerad plan kommer sedan ut per trapphus.

Fönstermålningen kommer att dra igång v.16. I samband med detta kan du som medlem beställa ett antal olika tilläggstjänster, exempelvis målning av fönsterbågar. Observera dock att det är du som medlem som ansvarar för det invändiga underhållet i lägenheten, dvs eventuell beställning av tilläggstjänster bekostas av medlem. 

Föreningen har använt sig av Målerikonsulterna för upphandling av entreprenör samt besiktning av utfört arbete. Penselkompaniet har fått uppdraget att byta isolering samt utföra fönstermålningen.

Mer information om isolering och fönstermålning finner du i din brevlåda.