Medlemsenkät 2020

Nu vänder vi oss till dig som medlem för att få din åsikt om föreningens investeringar och inriktningar. 

Enkäten är uppdelad i fyra delar:
• Kommande projekt och investeringar
• Trivsel, sociala träffar och samverkan
• Övriga allmänna frågor

Dina svar är anonyma och ingen kommer kunna se om och hur du har svarat.Enkäten är helt anonym och tar endast 5-10 minuter.


Sista datum är att delta i enkäten är 30 november.
Enkäten hittar du här.