Informationsblad höst 2020

Nu finns det senaste nyhetsbrevet i alla postfack och trapphus.
Ni kan också läsa det digitalt via länken här


I nyhetsbrevet kan du läsa om:

  • Medlemsenkät 2020 – delta i senast 30 november!
  • Pågående arbete med avloppsrören
  • Kabel-TV upphör 8 september
  • Källsortering i våra grovsoprum
  • Trädfällning och gallring av grenar
  • Problem med mal