Trädfällning och gallring av grenar

Under veckan har det tagits ner döda träd och grenar på området. En arborist har inspekterat träden och bedömt att dessa inte skulle återhämta sig och att åtgärderna är nödvändiga för att förhindra olyckor.

Orsaken till att träden helt eller delvis dött är torka under den varma sommaren 2018

  • En björk på baksidan av Sjöbjörnsvägen 6 har tagits ner helt.
  • En ek på framsidan av Sjöbjörnsvägen 4 och 6 är död. De grenar som riskerar at gå av har kapats men trädet kommer att stå kvar som ekotjänst för bland annat insikter.
  • Två björkar på innergården vid Sjöbjörnsvägen 52 har gallrats på döda grenar.